Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Tryggere med hakestropp

Bedre beskyttelse

– Med radio i hørselvernet er hjelmen litt tung, men det er ok, sier Daniel Byrski. 

Han jobber med oppgradering av betongkonstruksjonen i et garasjeanlegg ved Bogstad i Oslo. Arbeidslaget pigger vekk ødelagt betong, sliper gulvene og kobler katodisk beskyttelse på armeringen. Deretter er det klart for støping og maling. 

AF Gruppen anbefaler bruk av industriklatrehjelm (EN12492) med hakestropp. Hakestroppen hindrer at hjelmen faller av, noe det er spesielt stor fare for ved en ulykke med fall til lavere nivå og ved fall generelt. Klatrehjelmen vil også gi økt beskyttelse ved støt fra siden, forfra og bakfra. 

Consolvo innførte krav om bruk av industriklatrehjelm med hakestropp 1. januar 2018. Samtidig ble det innført et absolutt hjelmpåbud i alle Consolvos selskaper. Kravet omfattet både egne ansatte, innleid personell, underentreprenører og leverandører. Bakgrunnen var en ulykke i 2017 som førte til alvorlig personskade på grunn av støt mot hodet. 

Tydelig signal

Pål Nilsen er formann på Consolvos prosjekt i garasjeanlegget ved Bogstad. Han har lang fartstid i firmaet og husker godt da påbudet kom. 

– For meg var det et signal om at nå er det seriøst, nå skal vi bruke hjelm. Før var det litt sånn at vi la hjelmen til side om vi opplevde at den var i veien, sier Nilsen. 

Han legger til at de nye hjelmene både er lettere, har bedre passform og er mer komfortable enn de gamle hjelmene. 

Nilsen har opplevd en ulykke på nært hold hvor hjelmen trolig berget livet til arbeideren. På en boligblokk på Holmlia skulle veggplatene skiftes ut med tegl. Tre mann jobbet med å feste en presenning øverst på stillaset da en av dem kom i skade for å sparke til en aluminiumsstige slik at den falt mellom stillaset og bygningskroppen. 

– Stigen traff hodet til en murer som sto i bunnen av stillaset. Han lå på Ullevål i to døgn til observasjon, men han var helt fin etterpå, forteller Nilsen. 

Nå er han nøye med å passe på at innleide arbeidere også følger påbudet om  å bruke klatrehjelm med hakestropp. 

– Der kan jeg være ganske hard. Jeg sier til dem at det er ikke for å være vanskelig, men fordi jeg vil at de skal leve et godt liv og komme hjem med hodet i behold. 

Gransket alle ulykker

Christian Ekjord er HMS-leder Konsern i AF Gruppen. Han og konsern-teamet har analysert ulykker som har ført til hodeskader i AF Gruppen fra år 2000.  

Av 31 ulykker med hodeskade hvor hjelm ble benyttet, falt hjelmen av i 17 av ulykkene. Analysen viser at hakestropp kunne redusert konsekvensen av skaden i 16 av de 17 tilfellene. 

Studien gjorde at HMS Konsern anbefalte påbud eller sterk anbefaling om bruk av klatrehjelm med hakestropp i alle enheter og datterselskaper i AF Gruppen. 

AF Energi innfører påbud om klatrehjelm fra nyttår. HMS- /K-sjef Mona Døvle kaller beslutningen en «no-brainer». 

– Hjelmen er mye sikrere, spesielt ved fallskader. Statistikk viser til at hjelmen ofte faller av i slike hendelser, og da er det veldig fint å ha noe som beskytter hodet, sier Døvle. 

Den nye hjelmen har også mye lengre holdbarhet enn den modellen som ble brukt tidligere, så økonomisk har hjelmbyttet liten betydning. 

– Samtidig er det litt tøft å ta en sånn beslutning, for vi vet jo ikke helt hvordan underentreprenørene vil reagere. Men vi har allerede innført klatrehjelm som krav på flere prosjekter, og det har ikke vært noe stort problem. Det er nok den veien bransjen går, sier Mona Døvle. 

Store forbedringer

Ny kunnskap har gitt stadig bedre hjelmer i årenes løp. I 2003 ble vernehjelmen IRIS tatt i bruk i AF. Hjelmen representerte en stor forbedring med integrerte vernebriller, innfesting for hørselvern og justering i nakken. Hjelmen ga god beskyttelse mot fallende gjenstander. 

I 2021 er det klatrehjelm med hakestropper som gjelder. Det er faget industriklatring som har drevet fram utviklingen av hjelmen. 

– Hovedforskjellen er at den også beskytter godt bakfra og fra siden, ikke bare fra toppen. Hjelmen har også hakestropp som gjør at den ikke faller av. Modellen Uvex Alpine er populær, og de som ønsker en slik hjelm kan ta kontakt med HMS-ressursen i enheten eller prosjektet, sier Christian Ekjord.