Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Unikt samspill i nytt kulturkvartal

Jobber tett sammen

AFs prosjektleder Martin Hunsrød hilser blidt på byggherrens representanter mens han rusler gjennom gangen i brakkeriggen. Prosjektleder Hans OIa Krog fra Vestby kommune og byggherreombud Tonje Jonassen har kontor vegg i vegg med AFs folk. 

Inne på møterommet studerer folk fra L2 Arkitekter ulike materialer som skal benyttes i prosjektet. Under byggingen av Vestby kulturkvartal er samspill stikkord hele veien. Beslutninger om endringer og andre ting som dukker opp, tas i fellesskap. 

– Vi har til og med en egen logo, sier Martin Hunsrød fornøyd mens han drar gjennom en Power Point-presentasjon. 

– Alt vi gjør av innstillinger og notater er med denne logoen, nettopp for å dyrke det at det er et samspill. 

Felles interesse

I juli 2019 skrev AF Bygg Østfold kontrakt med Vestby kommune om å utvikle det som skal bli Vestbys nye storstue med bibliotek, kulturskole og flere saler for konserter og forestillinger. Aktørene gikk da i gang sammen med rådgiverne om å lage et skisseprosjekt og så forprosjekt. 

– Nøkkelen i samspill og grunnen til at man velger det, handler blant annet om å få med entreprenørkompetanse på løsninger, men også på priser. Slik får man på et tidlig stadium vist konsekvenser av valg som blir tatt, sier Hunsrød. 

Etter at forprosjektet var levert, måtte partene finne løsninger innenfor kommunens økonomiske rammer. Lenge var det usikkert om prosjektet lot seg realisere, men i februar 2021 ble kontrakten om å bygge kulturkvartalet signert.  

Det spesielle med avtalen er at den inneholder en insentivmodell som gjør at begge parter har interesse av det økonomiske resultatet. Om prosjektet ender under målpris, gir dette besparelser for byggherre samtidig som AF får betalt for deler av det sparte beløpet. Ender prosjektet over målpris, må både byggherre og AF dekke sine andeler av det overskytende beløpet. 

– Det betyr at vi er i samme båt. Alt av beslutninger gjør vi i fellesskap fordi det påvirker begge parters økonomiske situasjon, sier Hunsrød. 

Åpne dører

Modellen gir kommunen bedre kontroll på byggets kvalitet. I en vanlig totalentreprise vil en entreprenør ofte velge rimelige løsninger så lenge det er oppfyller kravene i kontrakten. I Vestby finner partene fram til løsninger sammen. 

Alt av endringer som dukker opp fra underentreprenører og andre behandles i et samspillsforum. Her blir man enige om endringen lar seg gjennomføre innenfor målprisen, om endringen skal gå av en felles pott eller om det er utenom kontrakten. 

Tillit og åpenhet er nøkkelen til å lykkes med en slik modell, sier Martin Hunsrød. Alle møter foregår med åpne dører, og byggherre er invitert med. 

– Om vi hadde begynt å lukke døra og prøvd å være smarte, hadde vi ødelagt hele prosessen, sier han. 

For byggherreombud Tonje Jonassen er samspillsprosjektet en ny erfaring, og hun synes modellen fungerer veldig bra. 

– Jeg er like frelst som Martin. Jeg synes det er en veldig fin måte å kjøre prosjektet på. Det legger en demper på konfliktnivået som kan oppstå i prosjekter, sier Jonassen. 

Prosjektøkonom Sindre Storhaug var spent på forhånd, men synes samarbeidet fungerer over all forventning. 

– Vi spiser lunsj sammen. Vi er en gjeng som drar nytte av hverandres erfaringer, sier han. 

Signalbygg

Kulturkvartalet bygges i sentrum av Vestby og er et stort løft for kommunen med 18.500 innbyggere. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg og skal romme bibliotek over to etasjer, en storsal med 500 sitteplasser, serveringssted og kulturskole med filmstudio, dansesal og musikkrom.  

Storsalen konstrueres som et eget bygg i bygget med separat fundamentering for å unngå at vibrasjoner forplanter seg i konstruksjonen. På den måten skal man kunne ha rockekonsert i storsalen samtidig som det er stille stund i biblioteket. 

Avanserte systemer for scene, lys, lyd og bilde legger til rette for gode kulturopplevelser, mens en «svevende» trapp blir blikkfanget i vestibylen. 

Fasadene i de nederste etasjene er tenkt som et sammenhengende glassbånd som gjør bygningens funksjoner inviterende og synlig utenfra. Lenger oppe i etasjene skal fasaden kles med metallkassetter som gir en 3D-effekt når de belyses med ulike farger. 

Teglstein og betongmasser fra det gamle biblioteket som sto på tomta er gjenbrukt som fyllmasse under det nye bygget. Klimagassutslippet fra byggingen skal reduseres med 20 prosent sammenlignet med et referanseprosjekt, blant annet gjennom mer klimavennlige betongresepter. AFs betongteknolog Bernt Kristiansen og miljøsjef Anastasia Wraa har vært viktige rådgivere i prosessen. 

  • Grunnsteinen kom svevende inn som en UFO til musikk laget av kulturskoleelever: Se video av begivenheten 20. oktober.

Grunnsteinsnedleggelse ved Vestby kulturkvartal

Viktig bygg for kommunen

Kulturkvartalet er den første samspillsentreprisen også for Vestby kommunes prosjektleder Hans Ola Krog. Han beskriver samarbeidet med AFs prosjektledelse som åpent og lett. 

– Det er sikkert fordeler og ulemper med begge entrepriseformer, men denne måten å jobbe på sikrer at vi får den kvaliteten vi ønsker på et bygg som ikke er standard. Det er en veldig god løsning på denne typen prosjekt, mener Krog. 

– Hva vil det bety for kommunen å få på plass dette bygget? 

– Det vil bety en vesentlig heving av bibliotektilbudet, og kultursalen vil tiltrekke seg mange arrangementer og mye folk. Kulturskolen samles på en ny måte og får veldig flotte lokaler. Kulturkvartalet blir en viktig del sentrumsutviklingen, sier Krog.