Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Vil gjerne ha flere kvinnelige kolleger

Finner de beste løsningene

– Jeg oppfatter at vi på lik linje med gutta må vise hvem vi er gjennom det vi kan og det vi gjør, sier Anja.

Hun er utdannet sivilingeniør fra maskin på NTNU ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Anja jobbet med samferdselsprosjekter i Norconsult i 4,5 år før hun, som hun selv sier, «så lyset» og ble AF-er i 2014. 

Anja jobber i AF Anlegg med samferdselsutbygging i totalentrepriser. E6 Roterud-Storhove er en tidliginvolveringskontrakt der AF i samhandling med kunden Nye Veier og samarbeidspartner innen prosjektering, Norconsult, utvikler reguleringsplan for 23 kilometer firefelts motorvei i Gjøvik og Lillehammer kommune. 

– I min stilling som teknisk leder jobber jeg i hovedsak med å koordinere tverrfaglig samhandling mellom tekniske fag, planfag og anleggsteknikk samt eksterne interessenter. Det siste året har vi kjørt omfattende optimaliseringsprosesser for å finne de beste tekniske løsningene avveid mot planrisiko. Et viktig fokusområde for prosjektet har vært å finne det beste tverrfaglige konseptet for kryssing av Lågen, der vi må hensynta at brukryssinga er i et sårbart naturreservat og i et område med krevende grunnforhold – samtidig som det har vært fokus på å redusere kostnader og klimagassavtrykket. 

Systematisk mangfoldsarbeid

AF Gruppen har en ambisjon om å være et selskap talentene søker seg til, enten de er kvinner eller menn. I 2018 vedtok man et mål om at 40 prosent av alle funksjonærene i selskapet skal være kvinner. Den totale kvinneandelen skulle øke fra 9 til 20 prosent. 

Et sentralt element i dette arbeidet er prosjektet «De beste folka». Her jobber en prosjektgruppe langsiktig med tiltak som skal øke kvinneandelen i selskapet og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn.

AF samarbeider med #HunSpanderer og deltar i et tre års forskningsprosjekt sammen med 12 andre norske selskaper for å finne ut hvilke tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i en virksomhet. Prosjektet utføres av CORE – Senter for likestillingsforskning ved institutt for samfunnsforskning.

Tall fra HR viser at enheten Anlegg har oppnådd gode resultater i arbeidet med å følge opp initativet. Etter at «De beste folka» ble startet, økte andelen kvinnelige ansettelser betydelig – fra 24 prosent i 2018 til 34 prosent i 2020. 

Anja mener det er viktig å få flere kvinner inn i anleggsbransjen, samt beholde og videreutvikle de som er i bransjen. 

– Absolutt, jeg har en tydelig oppfatning av at mangfold beriker både kultur og resultat. Jeg er veldig stolt over utviklingen i AF de siste åra, blant annet gjennom initiativet «De beste folka», sier hun. 

Lagspiller

Også Ida Camilla Berger mener det er viktig å jobbe for økt mangfold i bygg- og anleggsbransjen. Hun kom nylig tilbake til AF etter åtte år i konsulentbransjen. Nå er hun akkvisisjonssjef i AF Byggfornyelse. Jobben innebærer at hun holder seg oppdatert på marked og har den overordnede styringen på enhetenes interne tilbudsprosesser. 

– Som konsulent jobbet jeg mye «alene» og savnet det å være en del av et team. Sist jeg var i AF, opplevde jeg at jeg ble satset på og fikk muligheten til å utvikle meg samtidig som jeg var en del av et team. Jeg har nå jobbet i AF i to måneder, og det kjennes godt å være tilbake, sier Ida. 

Hun er utdannet diplomøkonom fra BI og siv.ing. i Arkitektur og Byggeteknikk fra Universitetet i Ås (NMBU). Ida har aldri opplevd det som et problem å jobbe i en mannsdominert bransje. 

– Hva er det beste med jobben? 

– Det å kunne få være med på, og ta del i, utviklingen i bransjen. Spesielt nå med fokus på miljø og mangfold, sier Ida.