Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Lanserer smart hørselvern

Måler støyen

Mange fagarbeidere som er innom eller jobber i AF Gruppen har nedsatt hørsel. Tall fra bedriftshelsetjenesten viser så høy andel som opptil 60 prosent. 

– Arbeidslivet er ikke kilde til alle hørselsskadene, men vi er ikke flinke nok til å ta vare på hørselen, sier Espen Jahr, leder for bedriftshelsetjenesten i AF Gruppen. 

Å beskytte hørselen er helt nødvendig for å unngå hørselstap, tinnitus og andre helseplager. Nå er en helt ny type hørselvern for industri og byggebransjen i ferd med å slippes på markedet. Det norske oppstartsselskapet Minuendo står bak ørepluggene som både demper og varsler brukeren om støyen blir skadelig høy.  

– Den store nyvinningen er at hørselvernet inneholder støymålere. På den måten overlater man ikke til brukeren å vurdere om støyen er skadelig eller ikke, forklarer Minuendo-sjef Stian Aldrin, og kommer med en sammenligning: 

– Hvis man skal sende folk inn i et miljø hvor det kan være gass, skal det ikke være opp til den enkelte å sniffe om det er giftig gass der eller ikke. Man sender med dem en gassvarsler. 

Testet i AF-prosjekter

Hørselvernet består av en krage som er koblet til to øreplugger. Ørepluggene måler lydtrykket og varsler brukeren gjennom piping og vibrasjon i kragen om skadelig støy.  

I mange situasjoner vil ørepluggene fungere bra nok som hørselvern. Men om støynivået blir så høyt at man trenger ekstra beskyttelse i form av øreklokkene som er montert på hjelmen, vil Minuendo si fra. 

– Det geniale med denne løsningen er at hørselvernet måler støyen på innsiden av hørselvernet. Det betyr at vi har kontroll på støyen som når trommehinna. Man har mye bedre kontroll enn ved andre typer hørselvern, sier Espen Jahr i bedriftshelsetjenesten. 

AF Gruppen har tatt del i utviklingen av produktet. Det startet med at investeringsselskapet Construct Venture, som AF Gruppen og OBOS står bak, ønsket å satse på selskapet. Snart ble flere ressurser i AF involvert i utvikling og testing av produktet. Ulike prototyper har vært testet i flere prosjekter i AF Gruppen og i Betonmast.  

Lars Erik Larsen, tømrer og verneombud i Betonmast, lot seg begeistre av nyvinningen. 

– Jeg har de i hele dagen og merker ikke at jeg har de på. Beskyttelsen er langt bedre enn om jeg selv skulle lagt merke til støy og tatt vanlig hørselvern av og på, sier Larsen i et intervju med Betonposten

Han forteller til AF Posten at prototypene har hatt noen problemer, men at han er veldig tilhenger av teknologien. 

– Jeg har selv en hørselsskade som nok har oppstått på grunn av for mye støy. For meg er det kjempefint å ha i ørepropper hele dagen. De sjenerer ikke og jeg kan prate med andre, men de varsler om farlig støy. 

Støyrapport

Støy defineres som uønsket lyd og deles inn i irriterende støy og skadelig støy fra omgivelsene. Irriterende støy kan være during i ventilasjonsanlegg eller PC. Skadelig støy er kontinuerlig lyd over 80 dB (desibel) og impulslyd over 130 dB. En vanlig samtale ligger på rundt 60 dB, mens lyden av høy torden er 110 dB. 

Om en lyd er skadelig eller ikke, avhenger både av støynivå, varighet og hvor lenge man utsettes for støy. Minuendos nye produkt samler inn data om hva slags støy brukeren har vært eksponert for gjennom dagen. Når enheten settes i dockingstasjonen etter arbeidsdagen, lastes dataene opp til en database og en støy-rapport sendes til brukerens mobiltelefon.  

– Man får beskjed om at dagen enten har vært god, middels eller dårlig. Så kan man hente ut en rapport og se hvilke tidspunkt eller perioder som skiller seg ut, forklarer Stian Aldrin. 

Gode erfaringer

Christian Ekjord, HMS-sjef Norge i AF Gruppen, forteller om positive erfaringer etter at hørselvernet er testet i flere prosjekter både innenfor bygg og anlegg. 

– Minuendo hjelper hver enkelt bruker med å forstå når og hvorfor de blir overeksponert for støy. Man får altså varsel når nok er nok, hvorpå man blir nødt til å velge mindre støyende oppgaver, eventuelt oppsøke mindre støyende omgivelser, resten av arbeidsdagen. 

Ekjord tror produktet kan bidra til å redusere antall hørselsskader. 

– Problemet med hørselsskader er jo at de ofte kommer over tid, tilnærmet umerkbart, gjerne gjennom et helt arbeidsliv. Med Minuendo kan prosjekter tilby en løsning som i det minste sikrer at man ikke får skader på hørselen når man jobber hos AF. En forutsetning er så klart at man benytter hørselvernene, har dem på hele arbeidsdagen og at man lytter til signalene fra Minuendos teknologi. Først da blir læringen optimal, og adferden til den som eksponeres for støy, vil endres. Jo lenger man benytter Minuendo sine hørselvern, desto mer varig vil læringseffekten være. Vi har faktisk gitt denne effekten et navn, og det er Minuendo-effekten, sier Christian Ekjord.