Hopp til hovedinnhold
Mathias Mikkelsen (t.v.), Roger Espeli og Tor Olsen utenfor Vestlia Hotell som nå sparer mye energi  etter AF Energis oppgraderinger
Energi

Vestlia Hotell kuttet energiforbruket med 30 prosent

AF Energi har overlevert prosjektet på Vestlia til en fornøyd hotelldirektør Roger Espeli. Hotellet kutter 30 prosent av energiforbruket med oppgraderingen og har oppnådd energimerke B.

– Vi er veldig fornøyd! sier Roger Espeli. Energibesparelsen på mer enn 2GWh tilsvarer energiforbruket til 80 eneboliger i året.  

Prosjektet hadde en ramme på 12 millioner kroner eks. mva. og innebar å bygge opp to varmepumpeanlegg med brønner, vannbårent varmesystem og oppgradere beredere og ventilasjonssystem i bygget.

Tor og Roger.jpg

Roger Espeli (t.v.) og Tor Olsen utenfor hotellet ved overlevering av prosjektet 10. august

– Hotellet er bygget i etapper siden 1970-tallet og hadde behov for en oppgradering av energisystemene for å møte morgendagens krav og en mer bærekraftig fremtid, sier Roger Espeli. – At vi oppnår energimerke B, vurdert av EVR Norge AS, er vi godt fornøyd med, fortsetter den travle hotelldirektøren.

For mange hoteller er det ofte stort potensial i å optimalisere oppvarming og ventilasjon. AF Energi så en mulighet til å effektivisere ventilasjonssystemet ved å plassere sensorer på strategiske lokasjoner i hotellet og driftsoptimalisere basert på automatikk. På den måten varmer man ikke opp rom der ingen oppholder seg, og alt går helt automatisk.

– Vi kutter en tredjedel av energiforbruket med det nye anlegget og optimaliseringen av eksisterende ventilasjon. Samarbeidet med AF Energi og prosjektledelsen har vært meget godt, sier Roger Espeli.

Det er Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi helt enig i. – Det spesielle i dette prosjektet har vært samspillet med kunde. De har høy teknisk kompetanse som gjør det lett å kommunisere godt, sier den erfarne fagmannen.

Inne i rom.jpg

Roger Espeli (t.v.), Tor Olsen og Mathias Mikkelsen i et av rommene på Vestlia.

Tor Olsen synes prosjektet har vært inspirerende.

– Hotellbransjen har mye å hente på energieffektivisering og kan lære mye av prosjektet på Vestlia. – Vi startet med et forprosjekt der vi analyserte hotellet, med fokus på hvilke lønnsomme energitiltak som kunne gjennomføres.

Rent teknisk har prosjektet levert:

  • 27 nye brønner, hver av dem 300 meter dype, for vannbårent varmepumpeanlegg
  • Nytt ventilasjonsaggregat
  • Oppgradert varmtvannsberedere
  • Satt inn sensorer og laget automatikk for ytterligere driftsoptimalisering, først og fremst å tilpasse oppvarming og ventilasjon etter hvor folk oppholder seg på hotellet

Nede i kjelleren.jpg

Tor Olsen (t.v.) og Mathias Mikkelsen forklarer hotelldirektør Roger Espeli hvordan man betjener varmpepumpepanelet

Mathias Mikkelsen sier prosjektet har vært lærerikt og til tross for utfordringer, så har prosjektet gått bra med god tone med UE'er og kunde hele veien.

–  Den største utfordringen var brønnboringen i svært krevende terreng. Det er tunge maskiner som skal komme seg frem og området preges av myk skogsbunn og myr. – Det gikk på et vis og vi tilbakestiller naturen så godt det lar seg gjøre, men det var en krevende prosess, sier Mathias.

– Hva kan andre hoteller lære av prosjektet på Vestlia?   

– Vi tjener inn investeringen i løpet av seks til sju år, men for oss er miljøaspektet ved dette også et viktig argument for å satse på energieffektivisering, avslutter Roger før han haster videre til neste prosjekt på Geilo.