Hopp til hovedinnhold

Ett år til første bad

– Takets underside har et sterkt arkitektonisk fingeravtrykk, der kassettformene i massivtre gir et romlig markant uttrykk sett både innenfra og utenfra. Både konstruktivt og som uttrykk er taket et bærende element i prosjektet, og totaliteten gjør det unikt i verdenssammenheng, uttalte ansvarlig arkitekt for det nye Tøyenbadet i Asplan Viak, Halvard Heskestad Waage under markeringen av at bygget på badet var tett i september.

Tøyenbadet skal stå ferdig sommeren 2024. Etter at badet er ferdigstilt, vil det imidlertid være behov for en periode hvor Oslobygg tester og går gjennom det nye bygget med Bymiljøetaten som skal drifte det. Det nye Tøyenbadet er et unikt og komplisert bygg, men planen er å åpne badeanlegget for publikum i 2024.

Arkitektur og ingeniørkunst

Takkonstruksjonen består av 34 boksdragere i massivtre og er utviklet spesielt for Tøyenbadet. Boksdragerne er fire meter høye, og de lengste spenner opptil 43 meter og veier rundt 40 tonn.

Hele 3.000 deler er puslet sammen med millimeterpresisjon, og hver enkelt del har fått sin unike nummerering fra fabrikk. - I tillegg til å være konstruktiv bæring med store spennvidder, fungerer også taket som en teknisk etasje hvor rommene inne i boksdragerne gir plass til lyddempende plater, ventilasjon og belysning, samt tilkomst for drift og vedlikehold, forteller Marius Kongsland, prosjektleder i AF Byggfornyelse. Etter samhandlingsperioden var ferdig vinteren 2022, har han og teamet laget detaljerte planer for å kunne gjennomføre montering av den spesielle takkonstruksjonen.

AF Byggfornyelse har spesialisert seg på byggeprosjekter utenom det vanlige. På referanselisten står Norges forskingsstasjon Troll i Antarktis, Kilden i Kristiansand, Deichman Bjørvika, Nasjonalmuseet og nå også det nye Vikingtidsmuseet. Alle komplekse bygg som stiller spesielle krav til planlegging og koordinering av mange involverte samarbeidspartnere.  

Glassfasaden

Prosjektet er nå i sluttfasen med å montere den 11 meter høye glass- og aluminiumfasaden. Fasaden påmonteres limtrefinner. Glassfasaden er montert over en base i lavkarbonbetong (klasse A). Basen er et prinsipp videreført fra det gamle Tøyenbadet. I hovedinngangen skal det monteres et spektakulært undervannsglass inn til stupebassenget. Glassfasaden består av elektrokromatisk glass med innebygget solskjerming.

-Et av bassengene er skjermet bak vinduer som går fra gjennomsiktighet til ikke-gjennomsiktig (frostet) når de påføres elektrisk strøm, sier Marius.

De innvendige arbeidene er i full gang. De røde og oransje flisene i garderobeanleggene skal gi assosiasjoner til farger man finner igjen i nabobebyggelse, gatemiljø og taklandskap på Tøyen. Montering av innendørs- og utendørs vannsklie, samt ferdigstille stålbassengene innendørs pågår fram mot jul. På nyåret er planen å begynne å fylle bassengene innendørs med vann. Det er god aktivitet på byggeplassen med rundt 200 personer som nå jobber for at det nye Tøyenbadet skal stå ferdig sommeren 2024. Etter at badet er ferdigstilt, vil det imidlertid være behov for en periode hvor Oslobygg tester og går gjennom det nye bygget med Bymiljøetaten som skal drifte det. Det nye Tøyenbadet er et unikt og komplisert bygg, men planen er å åpne badeanlegget for publikum i 2024.

Energivennlig

Klimatiltak har en sentral plass i prosjektet. Anlegget bygges som energivennlig passivhus for idrettsanlegg med energibrønner som primær energiforsyning sammen med solvarme og fjernvarme. Badet bygges med blågrønt tak, som fordrøyer og bidrar til å redusere overvann. I tillegg vil det blågrønne taket bidra til å bedre luftkvalitet og biologisk mangfold.

Anlegget driftes som en fossilfri byggeplass med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet stiller høye krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. Tre i bæresystemet og i taket vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp

Bygningssdriftsarbeiderne Oddvar Gjerløw og Adrian Luxandra kapper til materialer på Tøyenbadet.

Fakta om det nye Tøyenbadet

Totalt blir det sju forskjellige bassenger, både innvendig utendørs. I tillegg bygges det en flerbrukshall, Vannflate er 2.5 ganger større enn det gamle Tøyenbadet.

Bli med Sturla Holm Lægreid inn i takkonstruksjonen på Tøyenbadet.