Hopp til hovedinnhold
Offshore

Gjenvinner plattformene som startet Nederlands petroleums alder

Høsten 2022 signerte AF Offshore Decom oppdraget med å fjerne L7-feltet for en ny kunde, TotalEnergies EP Nederland. L7-feltet består av 10 plattformer på nederlandsk sektor i Nordsjøen. Samlet vekt er på 17.500 tonn og målet er å gjenvinne 98 prosent av plattformene. Plattformene vil bli transportert til AF Miljøbase Vats for gjenvinning. 

 

For Nederland representerer deler av feltet selve starten på deres oljealder. Feltet ble bygget i perioden 1975 til 1989 og består av «Central Complex» og tilhørende satellitt-strukturer.

I tillegg til å være det første fjerningsoppdraget for en ny kunde, omfatter oppdraget rehabilitering av jacketen på en av plattformene. Jacketen skal inngå i et studieprosjekt for industrialisering av CO2-injeksjon i brønner der det tidligere har vært gass.  

-TotalEnergies EP Nederland og AF Offshore Decom har en felles ambisjon om å levere et bærekraftig prosjekt som er kostnads- og energieffektivt, sikkert og forutsigbart. Som fartøyuavhengig har vi vist at vi kan velge konkurransedyktige løsninger sammen med samarbeidspartnere som er best egnet til formålet. Vi har et dedikert team som har jobbet grundig med forberedelser der vi også har dratt fordelen av ny teknologi. Det har gjort at tiden fra vi signerte kontrakten til vi er klare til å reise offshore for å fjerne plattformene er kortet ned, sier Alice Andreassen, prosjektdirektør AF Offshore Decom. 

Mobiliserte offshore

AF Offshore Decom har gjennomført det meste av forberedende arbeider med egne ingeniører. Dette inkluderer valg av hvilke metoder og fartøy som er best egnet for oppdraget. Det er blant annet utført forundersøkelser med en fjernstyrte undervannsfarkost (ROV) og for første gang er plattformene dokumentert ved hjelp av 3D-scanning.  

-I starten av april mobiliserte teamet som skal utføre selve fjerningsarbeidet offshore. Vi er om lag førti personer fra underleverandører og egne medarbeidere som reiser ut på feltet fra havnen Teesport i England, sier Jeroen Wiskerke, prosjektleder i AF Offshore Decom.  

Fraktes på stor lekter 

Frem til i dag har større kranfartøyer gjerne både installert og fjernet lignende strukturer i Nordsjøen. AF Offshore Decom har som en fartøys uavhengig aktør valgt forskjellige fartøyer tilpasset de forskjellige fasene av prosjektet.  - Plattformene vil bli fraktet til kysten av Nederland hvor de blir lastet over til en lekter. Etter sjøsikring blir plattformene transportert til vår egen miljøbase i Vats (Norge), sier Jeroen.  De første fjerningskampanjene starter opp i sommer, sier Jeroen.  

Fakta om L7-feltet

The L7 field was one of the first major offshore gas fields on the Dutch continental shelf. Initial discovery occurred in the late 60’s and development of various reservoirs took place throughout the 70’s and 80’s. From 15 production wells the field produced over 21 billion m3 of natural gas (~140 Mboe) with a recovery factor of >80%). After 40 years of operation the facilities ceased production in 2017. With a 54 bed living quarters, the Central Complex had been key in the company’s operations and a second home to many for decades. Following de-energizing and cleaning the facilities were left in a hibernated status waiting for either removal or redevelopment.