Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Her kommer den nye flyplassen

Bygger komplett flyplass

Svendsen står på en anleggsvei ved det som skal bli den vestlige enden av rullebanen, i Fagerlia like øst for Mo i Rana sentrum. Bak ham er det myr og småskog, men store endringer er på gang. Høsten 2026 skal den flunkende nye lufthavnen stå klar.

– Det er en komplett flyplass med vei, infrastruktur, flytekniske installasjoner, terminalbygg og driftsbygg. Vi har alt det pluss prosjekteringen. Så det er et komplett anlegg og ei skikkelig utfordring, smiler prosjektlederen i AF Anlegg. 

Både han og assisterende prosjektleder Arnt-Børge Jensen bor i Harstad. Svendsen synes det er en ekstra bonus å få jobbe på et prosjekt litt utenfor de store byene. 

– Det er veldig spennende, ikke minst fordi vi er der vi er, sier han. 

Mye massehåndtering

19. juni ble det kjent at Avinor har inngått avtale med AF Anlegg om bygging av ny lufthavn i Mo i Rana. Før det hadde partene vært gjennom en samspillsfase for å optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring. Prosjektet har en kontraktsverdi på 3,2 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift og opsjoner.

Foruten flyplassen omfatter prosjektet bygging av 3,5 kilometer sykkelvei mot Mo sentrum pluss vann- og avløpsanlegg og etablering av annen nødvendig infrastruktur. 

I juni 2023 var anleggsarbeidene godt i gang. Dumpere hastet rundt på området med steinlass fra sprengingen som ble gjort kvelden i forveien. To åser som ligger i traseen til rullebanen skal sprenges vekk. Massene skal brukes i fyllinger til rullebane og bygninger. Over fire millioner kubikkmeter med fjell og mer enn én million kubikkmeter med løsmasse skal håndteres i løpet av cirka to år med tyngre anleggsarbeid.

Å klare å produsere nok stein er avgjørende for resten av arbeidet som skal gjøres. Terminalbygget skal bygges på en 30 meter høy steinfylling. Fyllingen må være klar noen måneder før byggestart for at den skal sette seg og være stabil. God produksjon i starten av prosjektet er derfor viktig for senere fremdrift. 

Alle masser skal brukes internt på anlegget, noe som er gunstig for prosjektets klimaregnskap ved at man unngår massetransport og etablering av deponier. 

Kunne ikke utvide den gamle flyplassen

Bjarte Nesse er Avinors prosjektdirektør ved den nye flyplassen. Også han synes det er spennende å bygge en ny flyplass fra scratch.

– Vi har aldri gjort det før, og det har vel ikke Avinor gjort heller på nesten 25 år, smiler Nesse.

Flyplassen i Båtsfjord sto ferdig i 1999, og Gardermoen i 1998. Nesse sier det ikke var et alternativ å utvide den gamle flyplassen i Mo i Rana. 

– Det handler blant annet om topografi og beliggenhet. Det er ikke plass til en større flyplass der, og det er heller ikke ønskelig. Det er en av de mest kompliserte flyplassene å lande på i Avinor-systemet. Man må ha spesialutdanning for å få lov til å fly på Røssvoll, den gamle flyplassen. Pilotene har egne kurs og utsjekk, forteller Nesse. 

– Hva vil den nye flyplassen bety for regionen? 

– Dagens flyplass har veldig lav regularitet, med mange kanselleringer og overflyvninger på grunn av dårlig vær. Nå får man et vindu til verden med både utenlandsmuligheter og pålitelige regionflyvninger til Oslo og andre storbyer. 

Samspill

Byggingen av den nye lufthavnen gjennomføres som en samspillsentreprise i totalentreprise. Samspillet har gitt gevinster. Den opprinnelige planen la opp til at sikkerhetsområdet på siden av rullebanen skulle skråne ned fra flystripa. Ved å endre hellingen på sikkerhetsområdet unngikk man å flytte en million kubikkmeter masse. 

Dette var en av endringene man ble enige om før anleggsarbeidet startet. Sommeren 2023 var det andre ting som sto i fokus. 

– Nå prosjekterer vi på det som vi bygger først, det vil si massehåndtering, hvordan terrenget rundt flystripa skal ligge, hvordan midlertidig infrastruktur skal utformes og bygges, hvordan bygningsmassen skal utformes og så videre. Så detaljprosjekterer vi infrastruktur som vann og avløp og elektroinstallasjoner slik at vi kan begynne å bygge det til våren. Det er samtidig bygging og prosjektering, sier Kenneth Svendsen. 

Prosjekteringen foregår i nært samarbeid med Avinor, som er en premissgiver som skal påvirke ulike valg og løsninger. 

– På bygget handler det om planløsning for å få en effektiv lufthavn. Det innebærer plassering av toaletter, toll, politi og generell drift av lufthavnen. Videre må forhold som Schengen og non-Schengen, innland og utland og samtidighet på fly opp mot bagasjehåndtering detaljeres og vurderes. Dette er problemstillinger som vi entreprenører normalt ikke tenker på når vi sprenger fjell. Men det må vi faktisk ta stilling til nå i tett samarbeid med Avinor og våre rådgivere Rambøll og LPO arkitekter. 

Fokus på bærekraft

Den gamle flyplassen på Røssvoll åpnet i 1968. Om alt går som planlagt, skal den nye flyplassen overleveres til Avinor høsten 2026. Deretter skal alle systemer testes og godkjennes. Målsettingen er å åpne den nye flyplassen for trafikk sommeren 2027. 

Byggeprosjektet har som mål å oppnå BREEAM Infrastructure-sertifisering «Very Good». Dette er et system for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid og bærekraftige løsninger i infrastrukturprosjekter. Kravet til kildesortering i prosjektet er 90 prosent. 

Bjarte Nesse gleder seg over at anleggsarbeidet er i gang og ser frem til flere milepæler underveis i prosjektet. 

– Neste år har vi to ting å se frem til. Det ene er å få lagt på den første asfalten i vest. Det andre er at vi er klar til å begynne på terminalbygget. Det er to viktige milepæler for produksjonen i prosjektet, sier Nesse.