Hopp til hovedinnhold
Miljø

Dekker til forurenset sjøbunn i Bergen

Ny metode for frisk sjøbunn

I over 100 år har skipsverft, vindusfabrikker, malingsfabrikker, trykkerier og avrenning fra veier forurenset både Møllendalselven og Store Lungegårdsvannet. I tillegg til mye skrot var sjøbunnen full av tungmetaller og andre miljøgifter som sprer seg i økosystemet via bunndyr til fisk og mennesker. Miljøgiftene er farlige for det meste av livet i havet og mennesker. Nå har myndighetene tatt grep for å rydde opp og hindre ny forurensning.

Prosjektet heter Renere Havn Bergen og omfatter Puddefjorden, Store Lungegårdsvannet og etter hvert Vågen. Våren 2023 ble 84 tonn skrot ryddet fra sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet, men fortsatt ligger tungmetallene og andre miljøgifter igjen.   

Autonom drone på Store Lungegårdsvannet som slipper ut sanden lagvis på sjøbunnen

Mudring av den tykke bløte sjøbunnen er en nesten umulig løsning, og ville blitt ekstremt dyrt. Derfor legges det sand i tre lag som vil fungere som et lokk over de forurensede massene.

Det er AF Decom som gjennomfører oppdraget på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune. Prosjektleder Morten Dahle har god erfaring med metoden fra Hommelvik i Trondheim og han gleder seg over at prosjektet har kommet til en fase der sanden legges ut i jevne lag, over 2000 tonn med sand hver eneste dag.  

Sjøbunnutlegging.png

Drone: Slik legges sanden ut på sjøbunnen

I det siste laget som sikrer 30 cm tykkelse på sandlokket er det litt grovere masser som fungerer som en erosjonssikring.   

Store Lundegårdsvann_21.jpg

Flytter sand: Gravemaskinenføreren flytter sanden fra båten over i lekteren, som igjen pumper sanden videre til dronen. Sanden kommer fra Eikefet utenfor Bergen. 

Kunde leverandør.jpg

Samarbeid: Prosjektleder i AF Decom Morten Dahle (t.v.) og Hans Dreyer fra Boston AS

Mellom havet og Store Lungegårdsvannet går det flere broer som hindrer store båter å nå inn. Derfor har AF Decom sammen med underentreprenør Boston AS valgt en utradisjonell måte for å spre sanden på havbunnen. Sanden må pumpes fra en lekter, mer enn en kilometer unna droppstedet.  

Hver dag kommer det et skip med sand til Bergen. Fra produksjonsskipet til Boston flyter det en lang ledning i vannet. I produksjonsskipet lastes sand inn og blandes med vann før det pumpes med to kraftige motorer og en trommel, gjennom ledningen som ender under en autonom utleggingsdrone. I dette prosjektet pumpes 300 tonn sand gjennom ledningen og ned på havbunnen hver time. Ved å benytte en utleggingsdrone, som beveger seg 10 cm i sekundet, slippes sanden helt jevnt og gjør at sanden ikke synker gjennom de myke lagene. 

Store Lundegårdsvann_23.jpgRydder opp i Bergens havner: Prosjektleder for Bergen kommune Bymiljøetaten Elena Rusetskaya (t.v.) og Anne Christine Knag.

Elena Rusetskaya fra Bymiljøetaten i Bergen Kommune forteller at prosjektet skaper entusiasme og blir tatt godt imot blant byens innbyggere:

- Dette er et viktig prosjekt for Bergen kommune og vi opplever at byens innbyggere er veldig positive til oppryddingen. Etter hvert kan barn bade i vannet igjen og oppholde seg i vannkanten uten at vi trenger bekymre oss for at de får i seg miljøgifter.  

Skrivemaskiner og annet er ryddet opp og nå legges det altså lokk på sjøbunnen så vannet blir frismeldt. 

Jobben med å dekke til sjøbunnen skal være ferdig i juni 2024. AF Decom sin entreprise begynte i juli 2023. Bergen kommune, ved Bymiljøetaten er byggherre og Cowi er med som rådgivende ingeniør. Kontraktssummen er på 85 MNOK eks. mva.

Les mer på Bergen kommune sine nettsider