Hopp til hovedinnhold
Bygg

Passer godt på skjøre kulturskatter

Kvikkleire, høy grunnvannstand og verdens best bevarte vikingskip på samme tomt! Det er krevende byggeforhold når vi bygger det nye Vikingtidsmuseet.

Nå er grunnarbeidene ferdig, og vi kan se konturene av den sirkelformede bygningen som skal binde sammen to av fløyene i det eksisterende korsformede museet.

Det nye museet blir en verdensattraksjon. De tusen år gamle skipene er de best bevarte vikingskipene i verden. Siden arbeidene utføres tett inntil de skjøre gjenstandene, er det strenge krav til vibrasjoner som kan genereres under bygging.

- Det er grenser for mye vibrasjoner vi kan generere før vi da eventuelt ødelegger noe av denne verdensarven. Det er det ingen av oss som vil, sier Lars Christian Gomnæs, prosjektsjef i Statsbygg

Alle maskinførerne har varslingsenheter rundt halsen til enhver tid. Underveis i byggeperioden har vi hatt mange ulike tiltak for å redusere mengden vibrasjoner. Før oppstart av grunnarbeidene etablerte vi en vibrasjonsskjerm av massiv betong mellom nybyggsgropen og eksisterende bygg.

-Det å jobbe med enheter hengende rundt halsen som våre gravemaskinførere har gjort og følge med på bevegelser i forhold til rystelser er jo helt klart en utfordring, sier Ola Hammer. - Det er ganske kult at vi har fått til denne jobben med de stedlige forholdene. I tillegg til alle kravene på vibrasjoner. 

-Det har vært bevisst fra Statsbygg at vi har hatt en teamorientering på hvordan vi skulle løse oppgaven. Vi hadde ikke klart dette med en annen entrepriseform, sier Lars Christian Gomnæs.