Hopp til hovedinnhold
Bygg, Eiendom

Vil ha vekk jukset

Plutselig sto de der

Uniformert politi voktet hver port, inspektører fra skattemyndighetene gransket personallisten og representanter fra arbeidstilsynet sjekket sikkerheten. 

Det kan sies allerede nå. Etter besøket kunne AF Bygg Syd og ledelsen på prosjekt Stadsgården puste lettet ut. 

– Dagen før hadde vi oppdaget og dokumentert mangler med stillasene. Vi hadde sperret av og kontaktet stillasentreprenøren for utbedringer. Vår HMS-ansvarlige hadde vært på stedet. Og to timer før inspeksjonen hadde vi informert alle som jobber på bygget, forteller arbeidsleder Max Andersson. 

Max forteller at ledelsen på byggeplassen på stående fot fikk en gullstjerne av Arbetsmiljöverket. 

– De sa at de aldri hadde sett noe bedre og at det er slik det skal gjøres! 

Glemte å logge inn

De som driver svenske byggeplasser er pålagt å føre en oversikt over hvilke personer som jobber på prosjektet. Listen, som på svensk heter personalliggare, skal oppdateres daglig og være lett tilgjengelig om Skatteverket kommer på besøk. 

Skatteverket var ikke helt fornøyd med personallisten på Stadsgården. To medarbeidere hadde glemt å logge seg inn, og AF Bygg Syd fikk en kontrollavgift på 5000 kroner. For å hindre framtidige glipper, har man nå ordnet det slik at det ikke er mulig å passere porten til byggeplassen uten å logge inn. 

– Poenget med kontrollene er å motvirke svart arbeid og bidra til sunn konkurranse i byggebransjen, sier Jonas Karlberg, som er Skatteverkets koordinator for kontroll av personalliggare i byggevirksomhet. 

I løpet av 2019 sjekket Skatteverket personallistene på 3513 byggeplasser. 12 prosent fikk kontrollavgift. Siden i fjor har kontrollørene jobbet mer ut fra tips og egne vurderinger og gjør færre, men mer effektive besøk. 

– Vi undersøker nå i høyere grad at entreprenørene opptrer korrekt og betaler hvite lønner, arbeidsgiveravgift og moms, sier Jonas Karlberg. 

Ros til plassjefene

På en byggeplass finnes som regel både entreprenørens egne ansatte og en rekke underleverandører. Hos AF Bygg Syd er man opptatt av at alle opptrer ordentlig og jobber helst med underleverandører som man har god erfaring med fra tidligere. 

– Våre plassjefer skal ha ros. Så fort de tar inn en underentreprenør, tar de kontakt og ber meg sjekke om de har kollektivavtale og om de er godkjent av fagforeningen Byggnads, forteller Malena Patsonen, som er administrativ sjef i AF Bygg Syd. 

– Noen underentreprenører har vi faktisk avvist fordi de ikke har betalt rettferdig lønn eller hatt orden på forsikringene. 

Når Arbetsmiljöverket og skattemyndighetene gjennomfører sine felles besøk, hender det at folk rett og slett stikker av. 

– De som springer, er nok folk som er ulovlig i landet og er redde for ikke å få bli. Man tror som regel at vi kontrollerer mer enn selve personalliggaren, sier Jonas Karlberg i Skatteverket.  

– Stort sett har vi et godt samarbeid med bransjen, og 90 prosent av våre besøk er hyggelige, sier Karlberg. 

Gransker partnerne nøye

Stadsgården er utviklet i partnerskap mellom AF Projektutveckling og leilighetsutviklerne Wood & Hill. 

– For oss er det viktig at selskapene vi samarbeider med er veldrevne. Derfor gjør vi alltid en grundig bakgrunnssjekk før vi inngår samarbeid, sier Martin Skoglund i Wood & Hill. 

Erfaringen tilsier at et selskap som har orden på økonomien også følger regelverk, har god orden på arbeidsplassen og tar sikkerhetsspørsmål på alvor. 

– Stillstand i et prosjekt, for eksempel på grunn av en ulykke, er en katastrofe. En byggeplass er et kjempeapparat som drar store kostnader selv om det skulle rammes av et avbrudd, sier Martin Skoglund. 

Kraftsamling mot juks

Siden i vår har hele byggebransjen tatt et krafttak for å fremme gode arbeidsvilkår og sunn konkurranse på like vilkår. Byggmarknadskommisionen ble lansert av de største selskapene i bransjen, fagforeninger og arbeidsfellesskap. 

– Det finnes i dag problemer med useriøse selskaper som ikke følger de lover og regler som gjelder i det svenske anleggsmarkedet. Dette skjer både på de større bygg- og anleggsprosjektene og innen byggeservicen til enkelte, sier Stefan Attefall, tidligere boligminister og leder for Byggmarknadskommisionen. 

– Samfunnet påføres milliarder av kroner i kostnader, enkeltindivider utnyttes i form av sosial og lønnsmessig dumping. Byggebransjens legitimitet, attraktivitet og utviklingsmuligheter skades og det umuliggjør en sunn konkurranse i byggesektoren, sier Attefall. 

Bransjeinitiativet skal i løpet av to år kartlegge de rådende forholdene på det svenske byggemarkedet og foreslå tiltak.