Hopp til hovedinnhold
Offshore, AF Gruppen

Sirkulær økonomi i praksis

På samme industriområde som de norske plattformene ble bygget, vender mange av dem tilbake etter produksjonsslutt. På AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune blir de tatt hånd om på en sikker og miljøriktig måte.

-Her blir de renset og sortert slik at det meste av materialet kan brukes på nytt. Stålet fra plattformene får nytt liv som armeringsjern i nye bygg. Marin begroing blir til kompost til ny matjord og planter. Farlig avfall blir tatt hånd om og behandlet på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning som dette bidrar til redusert behov for nye råvarer og er en del av den sirkulære økonomien, sier Ricky Ryttmar, prosjektdirektør i AF Offshore Decom.

Hoveddelen av en plattform består av stål. Det meste fra plattformene kan dermed utnyttes som råstoff i ny produksjon. Stål er 100 prosent resirkulerbart og er verdens mest resirkulerte produkt. Et velfungerende internasjonalt marked gir behov for lavere uttak av naturressurser og dermed mindre påvirkninger på miljøet.

Sparer miljøet for store utslipp

Gjenvinning av brukt stål gir en vesentlige energibesparelser sammenliknet med framstilling av nytt råstoff. Totalt har AF Miljøbase Vats sendt over 189 000 tonn stål til Celsa Armeringsstål der det har blitt til nye råvarer som armeringsjern. For hvert tonn stål som leveres til gjenvinning spares 1  tonn CO2-ekvivalenter mot å utvinne ny råvare. Totalt har AF Miljøbase Vats gjenvunnet stål tilsvarene 27 Eiffeltårn og gjennom dette bidratt til en besparelse på klimafotavtrykket på 189 000 tonn CO2. Det tilsvarer over 40 % av årlig utslipp fra alle anleggsmaskiner i Norge eller nær 50% av all veitrafikk i Oslo.

Sirkulær økonomi - Hvordan gjenvinne en plattform