Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen, Karriere

Realiserte husdrømmen med AF-aksjer

Hvert år de siste 20 årene har AF Gruppen tilbudt aksjer til de ansatte. Nesten hver tredje ansatt eier aksjer i AF. Til sammen eier ansatte omkring 14 prosent av konsernet, tilsvarende en verdi på cirka 2,5 milliarder kroner.

Solgte aksjer – bygde hus

Kristin Melvik Alfstad, porteføljeleder i AF EMT, har benyttet seg av de fleste mulighetene til å kjøpe opsjoner og aksjer siden hun begynte i AF i 2013. 

– Mange rundt meg syntes det var galskap å låne penger for å kjøpe aksjer, men det viste seg å være veldig lurt, ler hun. 

Kristin er for tiden i foreldrepermisjon. Huset familien bor i, ble bygget delvis takket være hennes investering i AF-aksjer. 

– Jeg måtte selge unna noen aksjer for å få nok egenkapital. Så sånn sett var det en viktig brikke i husbyggingsprosjektet, sier hun. 

25 prosent årlig avkastning

At ansatte eier en andel av bedriften de jobber i, skaper lojalitet, engasjement og motivasjon. Dette kan igjen føre til økt verdiskapning og en vinn-vinn-situasjon for selskapet, de ansatte og øvrige aksjonærer. 

Aksjeeierne får ta del i aksjens verdiutvikling. I tillegg får man utbytte så fremt selskapet er i posisjon til å utbetale det. I 2019 ble det utbetalt 8,50 kroner per aksje i utbytte, mens det så langt i 2020 er utbetalt 6 kroner per aksje. 

Å investere i aksjer vil alltid innebære en risiko for tap, men AF-aksjen har vært en svært god investering i mange år. 

– De siste ti årene har aksjen mer enn åttedoblet seg. Det innebærer 25 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. I samme periode har Oslo Børs’ hovedindeks gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9 prosent. Det er klart at man ikke kan garantere noe for fremtiden, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Men om AF går bra som selskap, pleier aksjekursen å følge etter, sier Lars Christian Paulsen (bildet), finanssjef i AF Gruppen. 

Overkommelig inngangsbillett

En million aksjer er tilgjengelig, og hver ansatt kan tegne seg for et valgfritt antall mellom 50 og 2000 aksjer. Prisen vil være 20 prosent under gjennomsnittlig sluttkurs i uke 37. Kjøpet må bekreftes innen 11. september.

– Om gjennomsnittskursen denne uken er 175 kroner per aksje, vil de ansatte altså kunne kjøpe aksjen for 140 kroner, forklarer Paulsen. 

Har man et langsiktig perspektiv på investeringen, og eventuelt kjøper noen aksjer hvert år, øker sannsynligheten for at man på sikt vil få en hyggelig avkastning. 

– Hva er ditt budskap til folk som kanskje ikke eier aksjer fra før og synes det er skummelt å kjøpe aksjer? 

– Man trenger ikke satse gård og grunn for å være med på dette. Vi har en minstetegning på 50 aksjer, som er en investering på cirka 7.000 kroner. Så det er mulig å være med selv om man satser et mindre beløp. 

Blir motivert av å eie aksjer

Prosjektleder Maria Wersland i AF EMT følte hun ikke kunne la muligheten gå fra seg da hun fikk anledning til å kjøpe aksjer i 2019. 

– Det er en fin mulighet til å komme inn på aksjemarkedet. Jeg merket at mine kollegaer som hadde aksjer fulgte aktivt med på kursen, noe jeg selv også gjør etter å ha kjøpt aksjer. Man blir en del av selskapet på en helt annet måte når man eier aksjer. 

Hun opplever selv at å eie aksjer er en motivasjon i arbeidshverdagen. 

– Selv om jeg utgjør en veldig liten del av selskapet, kan min innsats påvirke aksjekursen. Jeg blir også mer interessert i det som skjer i resten av firmaet, sier hun. 

At aksjen gikk kraftig ned i forbindelse med koronaen i mars, gjorde henne ikke spesielt bekymret. 

– Jeg har et langsiktig perspektiv og hadde uansett ingen planer om å selge, sier Wersland. 

Maria Wersland opplever at hun blir mer interessert i det som skjer i selskapet fordi hun eier aksjer.

Bindingstid

Paulsen påpeker at det er en bindingstid på ett år for aksjene som kjøpes. I tillegg er rabatten på 20 prosent gjenstand for fordelsbeskatning. Rabatten anses for å være en fordel eller et gode som den ansatte får gjennom arbeidsgiver. 

Fordelsbeskatningen går ut på at godene som arbeidsgiveren gir til de ansatte har en verdi, og de ansatte må derfor trekkes skatt av denne verdien på samme måte som om den hadde vært utbetalt som vanlig lønn. 

Man betaler imidlertid ikke skatt av hele rabatten. Ulempen med ett års bindingstid trekkes fra. I aksjeprogrammet i 2019 skattet man av cirka to tredeler av rabatten. 

Grafikken viser gjennomsnittlig årlig avkastning.