Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Banebrytende bygging

Ikke rom for feil

Like ved jernbanestasjonen i Drammen er Betonmast i ferd med å føre opp et kontorbygg utenom det vanlige. Med ti etasjer og BTA på 6800 kvadratmeter blir Spor X Norges tredje største trebygg. Hele bærekonstruksjonen over bakken vil være i ren massiv- og limtre. Vestaksen Eiendom er kunde. 

Den første uka i desember jobbes det fortsatt med betongarbeider i kjelleren. Men snart ankommer store, prefabrikkerte elementer i massivtre og limtre. Elementene er produsert på bestilling og kommer ferdig frest med alt av utsparinger, åpninger og skruehull. Når søyler og elementer føyes sammen, må alt stemme på millimeteren. Det er ikke rom for feil. Borres det et nytt hull, risikerer man å ødelegge bæringen i elementet. 

For å lykkes med prosjektet, har Betonmast tatt i bruk en digital løsning som er utviklet gjennom flere AF-prosjekter. Nøkkelen ligger i å kombinere digital skanning med en ekstremt nøyaktig digital modell av bygget – en digital tvilling. 

– En digital tvilling betyr i BIM-verdenen at bygget er ferdig kontrollert og sjekket, at det ikke krasjer med andre fag og at alt er ferdig til produksjon, forklarer Kristian Gjestemoen, prosjektsjef i Betonmast Buskerud-Vestfold. 

– I et vanlig prosjekt er BIM-modellen komplett kanskje først etter at bygget er ferdig, for man gjør prosjektering underveis og endrer litt på tekniske føringer. Nå gjør vi det motsatt. Vi bygger først den digitale modellen og kopierer den så ut på byggeplass, sier Gjestemoen. 

To ganger i uka sørger anleggsleder Christopher Carlsen for å skanne bygget. Leica-skanneren tar bilder og sender ut 360.000 laserpunkter i sekundet. Slik genereres 3D-bilder og en punktsky som gir en eksakt digital statusrapport av konstruksjonen.  

Dataene sammenstilles med den digitale tvillingen, og på den måten har byggeledelsen full kontroll på kvalitet og framdrift. Avvik blir løpende oppdaget og håndtert. 

Innovasjon gjennom flere prosjekter

– Teknologien erstatter i stor grad vater og loddesnor, og gir prosjektteamet full oversikt over plasseringen av alle elementer og utsparinger i bygget, sier Øyvind Kjøllesdal, forretningsutvikler Digital byggeplass i AF Gruppen. 

Å kombinere skanning og punktskyer for å finne kvalitetsavvik er resultatet av en innovasjonsprosess gjennom flere AF-prosjekter. AF Byggfornyelse var først ute med å ta i bruk deler av teknologien under prosjektene i Bispevika.  

– I Bispevika var man tidlig ute, og innovasjonsmessig er dette en suksesshistorie. Gjennom satsingen der etablerte man kontakt med flere nye teknologiselskaper og gjorde seg en del erfaringer. Erfaringene tok man med seg videre til andre enheter og nye prosjekter, sier Øyvind Kjøllesdal. 

Krevende takkonstruksjon

Prosjektleder Bo Christian Trollsås i AF Byggfornyelse var sterkt involvert i utprøvingen av nye verktøy og arbeidsprosesser i Bispevika. Han forteller at leverandøren Scaled Robotics var veldig interessert i å se hvordan de jobbet på prosjektet, og AFs folk kom med en rekke innspill under utviklingen av systemet. 

– De fleste mulighetene man har i verktøyet er bygd opp blant annet som følge av vår feedback. De var veldig ofte hos oss, de var med i møtene og så hva vi trengte av informasjon, forteller Trollsås. 

I Bispevika hadde man stor nytte av teknologien. 

– Takkonstruksjonen på byggene var veldig komplisert. Det gjorde at alt måtte være innenfor en toleranse på millimeter. Vi måtte skanne hver eneste bjelke før vi kunne bygge videre. Om vi hadde brukt vanlig stikning, hadde det tatt mye lenger tid, sier Trollsås. 

Skanning i AF Gruppen

Unngikk følgefeil

Man erfarte tidlig at skanning til oppfølging av kvalitet og status tilfører stor verdi. Også sensorer på byggeplassen ble vurdert som en nyttig kilde til informasjon i byggeprosessen. Særlig har prosjektene hatt gode erfaringer med å benytte sensorer for å sikre bedre kontroll på herdeprosessen for betong. 

Etter Bispevika er tre prosjekter i regi av AF Bygg Oslo ferdigstilt med bruk av denne teknologien – Villa Bekkestuene, Scandic Helsfyr og Kvernstua.  

På Villa Bekkestuene fant man ut gjennom skanning at flere stålsøyler var plassert 7 centimeter feil. Om det ikke hadde blitt rettet, ville feilen blitt gjentatt i etasjene over. Det ville også ført til følgefeil i den videre byggeprosessen. 

I et annet tilfelle ble det avdekket at en bærebjelke var montert 3 centimeter for høyt. Avviket hadde vært umulig å oppdage uten skanning. Denne innsikten bidro til at en kunne gjøre en enkel omprosjektering, i stedet for betydelige tilpasninger på plassen. 

Stiller store krav til BIM-modellene

En viktig synergieffekt av prosjektet er at arbeidet med BIM-modellene må skjerpes, sier avdelingsdirektør Stian Schjølberg i AF Bygg Oslo. Han ble tidlig involvert i innovasjonsprosjektet. 

– Vi hoppet i prosjektet litt tidlig, når Bispevika akkurat var ferdig. Vi oppdaget at BIM-modellene våre ikke var så bra som de burde være for å få full effekt av teknologien. Ved eventuell videre bruk må man følge opp at AFs BIM-manual blir fulgt opp tettere, og det var positivt, påpeker han. 

Erfaringer fra tre prosjekter i AF Bygg Oslo viser at skanning av råbygg er særlig nyttig fordi man da er i en fase hvor det er mulig å korrigere eventuelle avvik før konsekvensene blir større. Gevinsten av skanning i bygg som er ferdig innredet er ikke like stor. 

– Vi har hatt utfordringer med at prosessering av data har tatt litt for lang tid, og dermed har det tatt tid før prosjektene har fått analyseunderlag, men det er ett av flere punkter som er gitt tilbakemelding rundt, og som er lovet forbedring på, sier Schjølberg. 

– Dette er helt klart noe for fremtiden, noe som også burde være en del av leveransen for råbygg. Vi synes det er litt tidlig å konkludere, og lar de prosjektene som ønsker å bruke dette videre, selv ta initiativ, legger han til. 

Verdifull dokumentasjon

I Drammen ser Betonmasts prosjektsjef og anleggsleder store muligheter med teknologien. Med systematisk skanning bygger man opp et bibliotek med tredimensjonale bilder av hvordan bygget så ut på et gitt tidspunkt.  

Videre kan byggeledelsen følge med på byggeprosessen uten å komme til byggeplassen. Betonmast har søkt Innovasjon Norge om støtte til å utvikle en ny rollefordeling innen denne nye måten å bygge på. 

– Vi kommer til å ta med dette videre i alle nye prosjekter. Dokumentasjon av støp og byggeprosess er gull verdt å ha for ettertiden, sier Christopher Carlsen. 

Spor X skal være Nordens mest bærekraftige bygg. Det skal sertifiseres Breeam Outstanding. Her brukes kortreiste treelementer fra Splitkon i Åmot, og bygget blir helt uten bilparkeringsplasser.  

Betonmast har så stor tro på resultatet at de flytter inn når bygget er klart i desember 2021. Det samme gjør arkitekten som har tegnet Spor X. 

– Det skal være unødvendig å ha med vater på overtakelsen. Det skal ikke være overraskelser, smiler Carlsen.