Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Denne containeren har spart miljøet for utslipp av 41 tonn CO2

Klimasmart og lønnsomt

Den klimavennlige pelletsovnen leverer inntil 450 kW og har bidratt mye til å holde en stabil varme i verkstedet gjennom vinteren. Her er folk fra AF Anlegg travelt opptatt med en stor oppgradering som blant annet omfatter nye ettersynsspor, nye bygninger og ombygging av eksisterende bygninger. Samtidig har Sporveien hatt full verksteddrift. 

I Oslo innføres det forbud mot byggtørking med fossilt drivstoff i 2022. Da prosjektet fikk tilbud om å teste en løsning med å fyre med trepellets, slo man til.  

– Erfaringen vår er at vi har redusert våre direkte fossile utslipp innenfor anleggsområdet med cirka 41 tonn CO2 sammenlignet med den planlagte bruken av biodrivstoff hvis man fyrer på maks. Det er i tillegg cirka 70 prosent rimeligere å fyre med pellets sammenlignet med biodiesel. Dessuten er pellets en fornybar ressurs som erstatter forbrenning av fossilt karbon. Det kommer knapt synlig røyk fra ovnen når vi fyrer, sier anleggsleder Hans Edward Røer. 

Fra januar til mai har prosjektet kjøpt pellets for 248.000 kroner. Biodiesel med tilsvarende energimengde ville kostet 895.000 kroner i innkjøp. 

Låner ut utstyr

Ovnen er lånt gjennom prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy». Initiativet ble startet av Østfold fylkeskommune i 2017.  

– Målet er å redusere klimagassutslipp gjennom utlån av forskjellige maskiner til kommuner, skoler og bedrifter som har offentlige oppdrag, forklarer prosjektleder Gabriel Wergeland Krog i Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune. 

Ideen er at aktører kan teste ut klimavennlige løsninger uten å måtte investere i maskiner og kjøretøy. Dermed kan terskelen bli senket for at kommende innkjøp av maskiner blir fossilfrie. Prosjektet tilbyr mange typer utstyr, fra løvblåsere til lastebiler og vibroplater. 

– Gjennom utlånsordningen kan ulike aktører erfare hvordan slike maskiner fungerer. Det er ofte knyttet store investeringer til kjøp av dette utstyret, og da er det smart å kunne teste først om det passer til oppgaven, sier Krog. 

Alt utlån er gratis. Det eneste som kreves i retur, er en rapport fra brukeren om hvordan utstyret har fungert. 

Yter inntil 450 kW

Denne vinteren har prosjektet på Ryen lånt en pelletsovn og en batteridrevet vibroplate. Ovnen er en vamluftspanne som er montert i en 20 fots container. Den forbrenner 100 kg pellets i timen og gir en effekt på inntil 450 kW. Luftgjennomstrømmingen gjennom pannen er 22.500 m3/h. 

Pelletsen kommer fra Hallingdal trepellets. Kortreist tømmer hogges til flis og tørkes av spillvarme fra forbrenningsanlegget til Hallingdal renovasjon. Pelletsproduksjon bidrar til avsetning av mindreverdig trevirke. Forutsatt at skogen blir fornyet, blir pellets en del av CO2-kretsløpet og representerer derfor ingen netto tilførsel av klimagasser. 

Ordningen med utlån av fossilfritt utstyr skal egentlig avsluttes i år, men prosjektleder Gabriel Wergeland Krog sier de har søkt om midler til å fortsette i tre år til. 

– Responsen har vært veldig god. Vi har passert 160 utlån, forteller Krog. 

Fossilfri byggeplass

Verkstedet på Ryen er Sporveiens hovedanlegg for vask, vedlikehold og reparasjon av t-banetog. Her bygger AF Anlegg blant annet fire nye ettersynsspor, et nytt driftssenter, nytt kontorbygg og nytt lakkbygg. Varmesentralen skal også bygges om.  

Prosjektet driftes som en fossilfri byggeplass. Det innebærer i praksis at anleggsmaskiner og kjøretøy samt utstyr som vibroplater, lifter og kompressorer er elektriske eller kjører på biodrivstoff. Vareleverandører som tilbyr fossilfri varetransport, blir prioritert. 

Hans Edward Røer sier pelletsovnen krever litt mer oppfølging enn en dieselvarmer, men det er marginalt. Pellets har blitt fylt på en gang i uken, og asken har blitt tømt hver tredje uke. Ovnen har fått en del oppmerksomhet på anlegget og bidrar til diskusjon rundt klimavennlige løsninger, forteller anleggslederen. 

– Det har for eksempel vært snakk om at det hadde vært bra med tilleggsfunksjon der vi kunne kvernet opp rent rest-trevirke og fyrt med det direkte. En slik løsning ville redusert transport av pellets inn på anlegget og byggavfall ut, sier Røer.

– Det hadde passet perfekt inn i AFs nye milljø- og klimastrategi der vi øker fokus på sirkulære løsninger og halvering av klimautslippene, mener Pia Kruse, miljøleder i AF Anlegg.