Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen, Karriere

Disse studentene endrer måten AF jobber på

For mange er det kanskje drømmen om et års gratis husleie som frister mest, men kampen om AF-kollektivet kan by på uante muligheter. Siden konkurransens oppstart i 2018 har 22 studenter fått sommerjobb, og fire av finalistene har også fått fast jobb i AF Gruppen.

Blant dem er Jonas Guriby Dahl og Jon Haugvaldstad Vik, som i dag jobber i AF Byggfornyelse og AF Anlegg. Jonas og Jon bodde i AF-historiens første kollektiv i Oslo, og ble etter endt sommerjobb tilbudt faste stillinger.

– Det var helt utrolig å vinne hele greia, og å få bo gratis i Oslo et helt år. At jeg i tillegg fikk både sommerjobb, og nå fast jobb, er skikkelig gøy. Jeg har virkelig fått en pangstart på karrieren.  Det føles skikkelig bra, og nå gleder jeg meg til fortsettelsen, sier Jon.

Jon fra AF-kollektivet fikk fast jobb i AF Anlegg

Fikk løse miljøutfordringer

Denne sommeren har seks sommerstudenter fått en ny og annerledes oppgave og hverdag i AF. Tidlig denne våren etterlyste AF Gruppen nemlig forbedringsprosjekter i konsernet, og blant utfordringene som dukket opp var et behov for å forenkle innsamling og oppfølging av klima- og miljødata. Denne utfordringen ble gitt videre til sommerstudentene i AFs innovasjonsavdeling.

I sommer har de fått i oppdrag å samle relevante data, og lage en løsning hvor man kan innrapportere, fremstille og sammenligne dataen. 

- Målet for prosjektet vårt var bedre samling og tilgjengelighet av klima- og miljødata i AF Gruppen, for å på sikt kunne redusere utslippene, detektere avvik og minske forbruk og kostnader. Løsningen vår går kort forklart ut på å samle inn og lage oversikt over viktig miljø- og klimadata på prosjektnivå i form av et interaktivt dashboard. I tillegg lagde vi et eget innrapporteringsskjema for vann- og energiforbruk, som kan bli brukt ute på prosjektene hvor denne dataen blir loggført manuelt, forklarer Camilla Elvebakken, som studerer industriell matematikk og fysikk på NTNU.

- Da jeg begynte i sommerjobben visste jeg ingenting om AF Gruppen eller om bygg- og anleggsbransjen. Det har vært spennende å sette seg inn i en helt ny bransje; lære seg fagbegreper, forstå arbeidsprosessen og snakke med mennesker som har en helt annen arbeidshverdag enn deg selv. Det har også vært spennende å få mulighet til å jobbe i en bransje kanskje ikke så mange med min bakgrunn jobber innen. Det har vist at behovet for digitalisering og innovasjon er like viktig i et stort tradisjonelt bygg- og anleggsfirma som AF som i mer teknologiske selskaper, og jeg håper AF vil fortsette å se mulighetene bedre datainnsamling og behandling av disse kan ha for fremtidens byggeplasser. 

Hun har gjennom sommeren jobbet side om side med Anton Vo, som deltok i finalen i AF-kollektivet i 2020, samt Martin Systad Geiran som bor i årets kollektiv i Trondheim.

- Fikk bidra til noe større

Også i AF Energi & Miljøteknikk har studentene fått bryne seg denne sommeren. En av dem er Sebastian Kihle, som studerer Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU. Hans oppgave var å kartlegge energibesparelser i bygg. 

- AF har masse data om energibruk i bygg, men så langt er disse blitt brukt i begrenset grad. Vi har laget et system som enkelt bearbeider de store datamengdene AF har, og gir god oversikt over et enkelt bygg, eller alle samlet. Rapportene fra byggene kan vi med et par linjer kode printe ut på 40 sekunder, forklarer han. 

Sebastian trekker frem prosjektbesøk som noe av det mest spennende med sommerjobben. 

- Her fikk vi se mye av det vi tidligere bare har regnet på teoretisk. Det var veldig interessant å se hvordan tekniske problemer løses i praksis, og ikke bare i teorien. Men for meg personlig har den største gevinsten vært følelsen av å kunne bidra til noe større. Som student er man veldig opptatt av seg selv og sine resultater, mens jeg gjennom denne sommerjobben. 

Delta i årets konkurranse på afkollektivet.no

Siv fra kollektivet fikk sommerjobb i AF