Hopp til hovedinnhold
Offshore, AF Gruppen

Finn.no plattformen er gjenvunnet

Det vakte oppsikt da Statoil, nå Equinor, averterte plattformen med følgende innledning: «Velholdt 20-roms plattform til salgs. Panorama sjøutsikt og god plass til helikopter». Equinor var nære på å få solgt plattformen. Equinor gjorde flere forsøk på å få solgt plattformen og var nære på å lykkes med det. Historien ente imidlertid med at plattformen ble delt opp og gjenvunnet til nye materialer. Det meste av stålet er blitt til armeringsjern og gassrørene ble brukt på nytt på en annen plattform. Våren 2020 mottok AF Offshore Decom sertifikatet som viser at Huldra er ferdig kildesortert og levert til gjenvinning.

- Siden 2004 har vi ved AF Miljøbase Vats drevet sirkulær økonomi i praksis. Vi startet med mottak av Ekofisk-tanken. Når en plattform ikke kan brukes i sin opprinnelige form, kan vi fjerne og dele den opp slik at den kan gjenvinnes. Over 98 prosent av stålet på denne plattformen ble gjenvunnet og benyttes nå som råvarer inn i ny produksjon, for eksempel i form av armeringsjern. Ved å bruke stålet om igjen, utnyttes verdifulle ressursene på nytt og minst mulig går tapt. Vi har gjort denne miljøutfordringen til en forretningside, sier Ricky Ryttmar, prosjektdirektør i AF Offshore Decom.

Innfridde målsettingene

-Største delen av gassrørledningen ble gjenbrukt på Valmont-plattformen som startet opp samme år, forteller Vegard Peikli, prosjektleder i Equinor i filmen «Hudras siste reise».  - Huldra fjerningsprosjekt har vært en stor suksess. Vi har vært et lite, men svært erfarent og kompetent tema som sammen med våre dyktige leverandører har innfridd våre målsetting både når det gjelder gjennomføring, kostnader og helse, miljø og sikkerhet, sier han. Se filmen under.

Huldra's last journey

Om Huldra-fjerningen

Huldra-feltet var et Equinor operert gass- og kondensatfelt lokalisert på norsk kontinentalsokkel nordvest av Bergen. Produksjonen startet i november 2001 og varte frem til 2014. Sommeren 2017 ble alle systemene stengt ned.

Fjerningsarbeidet til havs, samt transport av plattformen til land, ble utført av Heerema, mens AF Offshore Decom utførte demontering, kildesortering og gjenvinning av plattformen.

Plattformen hadde en totalvekt på cirka 10.000 tonn, fordelt på et 5.000 tonn tungt dekksanlegg og et stålunderstell som veide like mye.  Prosjektet ble levert før tid med over 98 prosent gjenvinningsgrad. Plattformen ble fjernet i tråd med Ospar-konvensjonen, som har som hovedregel at oljeinstallasjoner som ikke lenger er i bruk, skal fjernes.