Hopp til hovedinnhold
Bygg, Eiendom

Har loset milliardprosjekt i havn

Siste innspurt

415 leiligheter fordelt på elleve blokker er bygget i Nydalen i Oslo. Alt er solgt, og snart er alt ferdig.  

Prosjektingeniør Tobias Martinsen i AF Bygg Oslo passer på at arbeidet som gjenstår, blir gjort i henhold til planer og frister. Blant annet skal en god del tonn glass monteres på takterrassen på en av blokkene. 

Denne ettermiddagen i oktober er det full aktivitet på uteområdet til barnehagen i området som kalles Lunden. 

– Det skal overleveres om 14 dager. Kan du se det for deg? spøker Martinsen. 

Krevende, men morsomt

Han og prosjektleder Bjørnar Foss Olsen i AF Bygg Oslo viser vei til torget. Grøntområdet og de vernede gårdsbygningene utgjør et sentrum i prosjektet. Blokken som er oppført i direkte tilknytning til torget ligner på en låve for at det skal passe inn blant de gamle byggene. 

I byggene rundt torget er det næringsvirksomhet med forretninger og en burgerrestaurant. Etter hvert er det planen at flere serveringssteder skal få plass i de ærverdige gårdsbygningene. 

– Det som skiller Lillo Gård fra andre prosjekter, er at hvert bygg har hvert sitt uttrykk. Det innebærer mye jobb med prosjektering og planlegging. Man kan ikke bare ta tegningene fra det første bygget og kjøre på, sier Bjørnar Foss Olsen. 

Han jobbet med området som kalles Haugen fra oppstarten i 2017 og fram til det sto ferdig i oktober 2019. AF Eiendom er med på eiersiden i prosjektet, og Olsen skryter av samarbeidet med Eiendom. 

– Det har vært et prosjekt som har krevd mye hardt arbeid fra prosjektteamet og har utfordret oss hele veien. Det har vært morsomt å være med på, sier han mens han nyter utsikten fra takterrassen på hus 1. 

Gjennomtenkt prosjekt

Lillo Gård er oppført på historisk grunn. Det har bodd folk i området siden steinalderen. De nye byggene er oppført med tilstrekkelig avstand til at området føles luftig og frodig. Et nett av gangveier binder området til Akerselva.  

Byggene bærer preg av gjennomtenkte løsninger og god materialkvalitet. Selv om byggene har forskjellige uttrykk, kan man se at de hører sammen. En designmanual er utarbeidet for prosjektet for å sikre et enhetlig uttrykk.  

Takene er dekket med sedummose for å forhindre overvann ved store nedbørsmengder. Sedumen forsinker regnvannets ferd mot bakken. Insekter og fugler setter dessuten pris på vegetasjonen på takene. 

– Det er blitt et utrolig fint prosjekt, et prosjekt vi virkelig kan være stolte av å ha vært med på, sier Anders Veidahl, porteføljedirektør i AF Eiendom. 

– Noe av det unike er variasjonen mellom byggene, samt de fine uteplassene. Det er nesten ingen ting som er likt. For de som skal bo der og bruke byggene er det absolutt et pluss, fortsetter Veidahl. 

Populære fellesarealer

Fra AF Eiendoms side jobbet også Ida Aall Gram aktivt med prosjektet via styret i byggherreselskapet fram til hun gikk inn i konsernledelsen i februar 2019. Hun minnes prosjektet med glede og nevner spesielt det gode samarbeidet mellom byggherre og entreprenør. 

– Det morsomste med prosjektet er at de har utviklet et helt nabolag fra ingen ting. Når man går rundt der nå, er det blitt fantastisk flott, sier Gram. 

De største eierne i Lillo Gård er AF Eiendom, OBOS Nye Hjem, Trond Mohn og Aspelin Ramm Eiendom. Eiendomsplan står for daglig ledelse, markedsledelse og prosjektledelse, mens AF Bygg Oslo har vært entreprenør. Kontraktssummen på prosjektet var MNOK 1126. 

Prosjektsjef Ida Martine Strøm i OBOS Nye Hjem AS mener at Lillo Gård har blitt utrolig vellykket på mange måter. 

– Jeg vil trekke frem utomhusanlegget som særlig godt planlagt og utført av totalentreprenør og landskapsarkitekt, sier hun.  

– Overgangene mellom fellesareal og private uteplasser fungerer godt og felles takterrasser er delt inn i gode soner som fungerer for beboerne. Da mange satt på hjemmekontor våren 2020 trakk beboerne opp på taket for å jobbe eller ta pauser. Det er hyggelig å se at arealene benyttes. I tillegg gjør den restaurerte gården med servering og bydelstorget at prosjektet skiller seg ut fra ordinære boligprosjekter, noe som har vært et godt grep helt fra salgsstart, uttaler prosjektsjefen. 

Fornøyde kjøpere

Også Jan Omholt-Jensen i Eiendomsplan er svært fornøyd med prosjektet. 

– Det er vel en blanding av at vi har vært heldige og dyktige hele gjengen. Vi har vært ute i markedet på riktig tidspunkt både på entreprise og salg. Dessuten har teamet på byggeplassen fungert bra, oppsummerer Omholt-Jensen. 

Prosjektingeniør Tobias Martinsen i AF Bygg Oslo jobbet med tilvalgsprosessen med kjøpere. Han forteller at det var spesielt morsomt å følge kjøperne fra kontraktsignering til overlevering. 

– At jeg kunne være behjelpelig med endringer, løsninger og oppfølging på spørsmål underveis har vært trivelig. Boligkjøp er den største investeringen de fleste gjør, og det er veldig gøy å overlevere leilighet til fornøyde kjøpere. For det boligkjøperen husker best, er det siste inntrykket som vi legger igjen når vi overleverer nøkler, sier Martinsen.