Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Historisk lønnsom aksjehandel

Gunstig ordning

950 AF-ansatte benyttet seg av tilbudet om å kjøpe rabatterte aksjer i AF Gruppen i høst. Siden i fjor er skattefordelen økt fra 3000 til 5000 kroner. Neste år kan betingelsene bli enda bedre.  

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å utvide skattefordelen til 7500 kroner.  

– Vi ønsker at flere medarbeidere skal bli medeiere. Derfor foreslår vi å øke skattefordelen for dem som kjøper aksjer i bedriften de er ansatt i, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til AF Posten. 

Overtegning

I slutten av august fikk alle faste ansatte i AF tilbud om å kjøpe aksjer til 20 prosent rabatt. En million aksjer var tilgjengelig. Stor etterspørsel gjorde at de ansatte ble tildelt rundt 10 prosent færre aksjer enn de tegnet seg for.  

Prisen per aksje ble beregnet ut fra gjennomsnittlig sluttkurs i uke 37. Snittprisen endte på 172,30 kroner. Fratrukket rabatt på 34,50 kroner per aksje måtte de ansatte betale 137,80 kroner per aksje. 

Beløpet man sparer, altså rabatten, regnes som lønnsinntekt og må derfor skattes av. Man slipper imidlertid å skatte av hele rabatten. Man kan trekke fra et skattefritt beløp. I år er beløpet inntil 5000 kroner.  

I tillegg kommer et fradrag for ulempen som følge av at det er ett års bindingstid på aksjene. Verdien av ulempen beregnes ut fra en rekke faktorer og utgjør i år cirka 17 kroner per aksje. 

Avkastningshistorikk for AF-aksjen, konkurrerende entreprenører og Oslo børs:

Avkastningshistorikk for AF-aksjen

Åttedobling

Dersom man for eksempel har sikret seg 1000 aksjer, vil rabatten utgjøre 34.500 kroner. Av dette vil 12.000-13.000 kroner innberettes som skattepliktig fordel når skattefritt beløp og ulempe med bindingstid er trukket fra. Dette beløpet vil for de fleste bli beskattet med såkalt marginalskatt, for mange i området 45-50 prosent. 

AF vil trekke skatten for den ansatte på novemberlønnen. 

Før høstens tildeling eide nesten hver tredje ansatt aksjer i AF. Til sammen eide de ansatte omkring 14 prosent av konsernet, tilsvarende en verdi på cirka 2,5 milliarder kroner. 

De siste ti årene har verdien på aksjen åttedoblet seg. I 2019 ble det utbetalt 8,50 kroner per aksje i utbytte. 

Ansatte som har kjøpt rabatterte aksjer i år, får aksjene overført til sin ASK/VPS-konto innen cirka 1. november.