Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Hotell i særklasse

På Hasle bygger AF Bygg Oslo hotell og næringsbygg for Hasle Linje Næring (Höegh Eiendom og AF Eiendom). Leietager av hotell-delen er Nordic Choice Hotels. På tross av Covid-19 sitasjonen har prosjektet kunne holde fremdriften og er i rute til å overlevere bygget til avtalt tid.

-Akkurat nå er det mannskapstopp med mellom 100 og 110 personer i sving hver dag. Det pågår utenomhusarbeider samtidig som vi tømrer innvendige vegger og monterer fasader, sier Jon Semb som er prosjektleder. Alt som ble kalkulert i tilbudet er av kunden endret minst en gang. Sammen med anleggsleder Ola Randby og prosjekteringsleder Kristoffer Storsveen Moen har han funnet smarte og kostnadseffektive løsninger for kunden og for AF.

Utradisjonell materialbruk

I stedet for betongvegger eller tømrede vegger med stål og gips mellom rommene og mellom side-by-side badekabiner, benyttes eksempelvis ytongelementer Dette er en porebetong man kan bestille i mange hendige størrelser og fasonger. Betongskum, som er en stratosvariant av flytavretting, benyttes til oppbygging under en tynnere flytavretting. Prosjektet har et hulldekke-råbygg og badekabiner med gulvoppbygning på 20cm opp til ferdig flishøyde inne i badekabinene. I tillegg til å være anvendelige og praktiske i utførelsen, ivaretar produktene prosjektets brann- og lydkrav, sier Ola.

Kundebehov og bikramyoga

– Vi har vært opptatt av å forstå hva kunden egentlig ønsker å oppnå. Derfor har vi hatt mye fokus på akustikk, dagslys, byggbarhet og økonomi, sier Jon.

- Jeg tok med meg kunden til byggeplassen. Sammen med store plansjer med illustrasjoner fra arkitekten fikk jeg vist dem hvor flott og riktig løsninger som vi foreslo ville bli i det aktuelle rommet, sier Jon. Dette medførte at kunden fikk en større forståelse for våre løsningsforslag enn det også VR-brillene ga, sier Jon.

-Byggherre har investert mye i første etasje. I tillegg til hotell skal det også være kontorlokaler og treningsstudio. Alle konferansefasilitetene skal være i første etasje. Førsteetasjen skal bli en gjennomgangsåre, også for folk som jobber og bor på Hasle. Etasjen er formet som en T med inngang fra alle tre kanter. Det vil bli en kompakt løsning med resepsjon, bar, restaurant og konferansehall og flere fine mingleområder.

Baren som både har uteplass og vender mot hovedtrappen til Hasle-området, er teamet spesielt stolt over. - Vi har lykkes godt med å bruke vårt eget tømmerlag som også vil håndtere overflatesnekring. Sammen med interiørarkitekten og en leverandør er det forsket frem en løsning der det benyttes knust glass fra øl- og vinflasker som tilslag, noe som vil danne et unikt uttrykk i betonggulvet. På den måten har vi beholdt en link til det som var det gamle Vinmonopolområdet. Over baren blir det en buet himling som er integrert med veggen og som våre egne folk skal montere, sier Ola.

Prosjektteamet har tatt «Tilstedeværelse og innlevelse» til et nytt nivå for å få forstå hvilke løsninger som var best egnet. – I treningslokalene skal det være et rom til hot bikram yoga. Den eneste måten å finne ut hva dette var for noe, var å delta på en time. Jon holdt ut i tre kvarter, sier Kristoffer.

Lokalene til Premier League

Kristoffer måtte finne løsninger som sikrer at lyden ikke kommer på avveie. Vi har hatt med oss gode akustikere som har bidratt betydelig i prosjektet. Vi har kommet med forslag til løsning og fått dette bekreftet fra akustikere og fasadeentreprenører.

- Vi har mange tunge oppbygginger for å hindre lyd på avveie og sørge for god akustikk. I hele konferansesalen og treningssenteret er det bygd et flytende betongbygg som ikke er i kontakt med selve råbygget. Det er bygd lydhimling både over og under konferansesalen med tre lag gips isolert og opphengt i lydbøyler. Byggets bæresystem er prosjektert med store spenn på opp mot 15 meter og det er derfor benyttet en hulldekkekonstruksjon som er blant de største vi bestiller. Vanligvis er et hulldekke mellom 260 og 320 mm tykt, men her har vi benyttet 500 mm tykke hulldekker. Hulldekkene har egenvekt på opptil 10 tonn per element og bilene ankom byggeplass med kun tre elementer på planet fra fabrikken til Kynningsrud i Udevalla, sier Kristoffer.

- Nylig fikk byggherre på plass en ny leietaker på kontordelen, en av Norges største radio- og tv-produsenter, NENT-Group skal flytte til Hasle høsten 2021. Med et godstog som nabo som lyttere ikke skal høre på hverken radio og tv sendinger og ekstreme krav til etterklangstid i rommene, begynte det å bli virkelig avansert. Det blir moro å kunne skryte av å ha satt opp lokalene der P4 skal produsere radiosendinger og der TV-sendinger fra Premier League studio skal produseres fra 22-23-sesongen, supplerer Jon.

Plassbesparende

Også luft og kjøling er løst på en ny og mer plassbesparende måte. - Vanligvis har alle hotellrom et lite klimaanlegg på hvert rom. Sammen med vår leverandør har vi funnet en ny og mer driftsvennlig løsning som så vidt vi vet ikke er levert tidligere noe sted. Det er installert et trekanalsystem der varme og kjøling leveres til hotellrom fra sentralt teknisk rom via luft i stedet for et lokalt anlegg på hvert rom. Hotellgjesten kan fortsatt justere temperaturen på eget rom via et betjeningspanel i rommet. I praksis betyr dette at det er to tilluftskanaler til hvert hotellrom med forskjellig temperaturer der den ene kanalen kjører på konstant luftmengde (CAV), og den andre kjører på variabel luftmengde (VAV). Romstyringen justerer mengde luft og temperatur i de forskjellige kanalene etter ønske fra den enkelte brukeren og fra det kollektive ønske på de rommene som er koblet på samme kanalstrekk. Slik skal alle brukerne bli fornøyde hver for seg selv om varmen eller kjølingen kommer fra et sentralanlegg, sier Ola.

AF Energi & Miljøteknikk er med på laget som prosjekts rørlegger. – De har en voksen oppgave i prosjektet og det er jo litt ekstra morsomt å lykkes sammen med andre AF-enheter. Kristoffer Laskemoen hans team skal ha sin del av æren for at et teknisk komplisert bygg nå begynner virkelig å ta form, tillegger Jon.