Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Her er alle like mye verdt

Lærlingen Ida viste vei

I juli 2020 lovte AF Gruppens konsernsjef, sammen med de andre toppsjefene i mangfoldsnettverket Diversitas, et tydelig oppgjør mot trakassering i bygg- og anleggsbransjen. Bakgrunnen var Ida-saken som preget nyhetsbildet sommeren 2020, der en kvinnelig, ung lærling, fortalte om sine opplevelser av trakassering. Kvinnen var ansatt i et firma som har hatt oppdrag som underentreprenør på flere byggeplasser hos de større entreprenørene.  Ida-saken vekket sterke reaksjoner både i bransjen og hos AF. Diversitas-toppsjefene svarte med et felles opprop som ble oppsummert slik: «Som bransjekollegaer kan vi konkurrere om mye, men HMS og inkluderende arbeidsmiljø uten trakassering er områder hvor vi skal stå sammen, og hvor vi har alt å vinne på at ingen taper. Nå er det på høy tid at vi sammen tar dette oppgjøret og viser handlekraft.»

Trygt og inkluderende arbeidsmiljø

AF har jobbet med mangfoldsprosjektet De beste folka siden 2018. Men selv om AF scorer høyt i medarbeidertilfredshetsundersøkelser både hos kvinner og menn, og har fått internasjonal anerkjennelse for mangfoldsarbeidet, så viser både Ida-saken og rapporter fra AF Gruppens bedriftshelsetjeneste og varslingsutvalg, at det fortsatt er en jobb å gjøre for å få bukt med trakassering.

-        AF Gruppen skal ha et inkluderende og trygt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering og med konsekvenskultur. Det står tydelig i vår konsernstrategi. Da gjelder det å være like tydelig ute på byggeplassene våre. Vi har ansvar for kulturen i prosjektene, både blant ansatte og underentreprenører, sier konsernsjef Amund Tøftum. 

Oppfordres til å si fra   

AF Gruppen består av mange selskaper som deler det samme verdisett. De 500 plakatene som er hengt opp i AF Gruppens prosjekter, er tilpasset selskapenes logoer, men budskapet til ansatte og underentreprenører det samme.

-        Tilbakemeldinger vi får fra ansatte ute i prosjektene forteller oss at vi har klart å skape en inkluderende tilnærming, «Her er alle like mye verdt», men som ikke levner tvil om at det er alvor, sier HR-direktør Karin Engen.

Hun er stolt og glad for engasjementet ute i prosjektene både blant fagarbeidere og funksjonærer.

-        Med et tydelig og enkelt språk sier vi hva som ikke tolereres på vår arbeidsplass, og oppfordrer til å si fra hvis du opplever noe som ikke er greit. Vi ønsker samtidig å plassere et ansvar hos de som observerer trakassering, sier Engen.

Det er i tillegg til plakater også produsert presentasjon og film som vises på infoskjermer i prosjektene og brukes til opplæring og dialog med ansatte og underentreprenører. Materiellet finnes på flere språk. Med den pågående koronapandemien er materiellet også tilpasset digitale møteplasser og det finnes ulike Teams-bakgrunner med samme budskap når ansatte møter hverandre digitalt. AF Gruppens materiell vil bli delt med mangfoldsnettverket Diversitas.

-        Vi har alt å vinne på at hele bransjen får bukt med trakassering, sier Engen.

Like mye verdt