Hopp til hovedinnhold
Energi, AF Gruppen

Klimasmart og fremtidsrettet

Kongens gate 12 i Oslo. Et kontorbygg i Kvadraturen, bygget på slutten av 1890-tallet og med en fredet fasade som prydes av store vinduer, elementer i betong og en buet inngang. De dype vindusnisjene i kantineområdet i første etasje er gjort om til sitteplasser med små og store puter. Det er høyt under taket – og i trappegangen mellom etasjene skinner lyset dust gjennom forseggjort, frostet og fredet glass.

Her har Canica Eiendom, som overtok driftsansvaret for bygget i 2017, pusset opp og gjort om gamle showroom for klær til kontorer for finansfolk og start-ups, fordelt på seks etasjer + kjeller. Og inneklimaet, det har AF Energi & Miljøteknikk hatt ansvaret for.

– I Kongens gate 12 har vi satt inn et nytt ventilasjonsaggregat og en isvannskjøler. I tillegg har vi etablert en ny ventilasjonssjakt fra det tekniske rommet på taket ned til kjelleren. Det fantes allerede et kanalnett i bygget – dette har vi renset og gjenbrukt med noen modifikasjoner, forteller Sondre Øvrebø i AF Energi & Miljøteknikk, anleggsleder for Kongens gate 12-prosjektet.

Han forteller videre at de har installert såkalt behovsstyrt ventilasjon i blant annet grupperommene. Det innebærer at luftmengden som sirkulerer i rommet styres etter hvor mange mennesker som er i rommet. Eller mer presist: etter hvor mye frisk luft de trenger for å holde CO2-nivået i rommet på et akseptabelt nivå. Dette skjer automatisk via det nye SD-anlegget som AF Energi & Miljøteknikk også har installert som del av oppdraget.

Fornøyde brukere og lavere strømregninger

– Målet vårt var å imøtekomme krav og forventninger fra både dagens og morgendagens leietakere med hensyn til luft og miljø. I tillegg visste vi at det gamle systemet var modent for utskifting og at vi kunne redusere både energibruk og -kostnader ved å få inn et nytt anlegg som gir oss bedre kontroll over driften. Nå kan vi drifte ut fra reelt behov, forteller Håkon Aas, driftsleder i Canica Eiendom og byggherres prosjektleder under rehabiliteringen. Han opplever fornøyde leietakere:

– Vi har fått bra tilbakemeldinger fra de som bruker bygget på at det er god luft her nå. Lufta skiftes jo hyppigere ut, så det er ikke så rart. Vi ser også at vi bruker mindre strøm på ventilasjon og kjøling enn før. Noe av det kan naturligvis skyldes korona og det at færre folk bruker bygget enn i en normalsituasjon. Men, vi kjører samtidig anlegget for fullt for å sørge for god sirkulasjon av lufta for de få som faktisk er her, sier Aas.

Energirehabilitering for Canica Eiendom

Smidig prosjekt

Prosjekteringen startet i januar 2020, de fysiske arbeidene ble satt i gang tidlig i mars – og i juli var arbeidet fullført. AF Energi & Miljøteknikk har hatt totalentreprisen på rehabiliteringsprosjektet, med en budsjettramme på 6,7 millioner kroner.

– Hele prosjektet har gått veldig smidig, etter tidsskjema og innenfor budsjett – og vi valgte AF Energi & Miljøteknikk fordi vi var sikre på at de ville gi det beste resultatet ut fra kravspesifikasjonen vi lagde. Samarbeidet med dem har vært veldig bra fra dag én, de har stilt med rett kompetanse til rett tid og det har gitt mersmak å jobbe med dem, sier driftslederen, som ikke har jobbet med AF Gruppen tidligere.

Ukentlig oppfølging

Nå er prosjektet i den ett år lange oppfølgingsfasen, som handler om å trimme anlegg og system mest mulig effektivt med tanke på videre drift.

– Det som er fint i denne oppfølgingsfasen, er at vi har ukentlige møter. Hver fredag kl. 8.30 møtes vi i Kongens gate 12 og tar opp smått og stort som handler om drift av ventilasjons- og kjøleanlegg. Da får vi som entreprenør mulighet til å gjøre de nødvendige justeringene for å tilpasse og optimalisere anlegget etter kunden behov – og utbedre disse punktene fortløpende, forteller Øvrebø.

– Har det vært utfordringer underveis?

– I utgangspunktet ikke. Takket være en gjennomgående tett og åpen dialog har vi kunnet ta tak i ting tidlig og hindre at de er blitt til problemer, sier Sondre Øvrebø og blir supplert av Håkon Aas:

Korona-effekten

– Det å få aggregatene ut og inn var litt krevende. Vi måtte søke om å stenge av gateløpet nattestid for å løfte det gamle aggregatet ned fra taket og heise det nye opp – og det var strenge restriksjoner fordi vi har Nærings- og fiskeridepartementet som en av våre nærmeste naboer. I tillegg måtte vi ha tre løft på nattestid, fordi isvannskjøleren og det nye ventilasjonsaggregatet ikke var klare samtidig. Men det løste seg greit.

– Hva med korona-restriksjonene, har de påvirket prosjektet på noe vis?

– Ja, det har de. Vi satte jo i gang rett før første nedstenging våren 2020, så vi måtte gjøre noen justeringer ut fra det. Samtidig kunne vi jobbe mer effektivt og konsentrert. Opprinnelig skulle vi gjennomføre dette prosjektet med leietakere i bygget, så vi hadde lagt opp til mye jobbing på kveld, i helger og påsken. Med et tilnærmet tomt bygg fra midten av mars, fikk vi anledning til å gjøre mer på dagtid, også det mest støyende arbeidet. Det var jo gunstig, sier Sondre Øvrebø og avrunder med å oppsummere prosjektet slik:

– Canica Eiendom er en kunde som har stilt rimelige krav og relevante spørsmål til oss. Dialogen har vært åpen og tett, vi har holdt hverandre gjensidig oppdatert underveis og løst potensielle problemer fortløpende. Dette har vært et veldig bra prosjekt for oss.