Hopp til hovedinnhold
Energi, AF Gruppen

Lønnsom rehabilitering

Det er ikke sikkert at kundene tenker så mye over det når de handler på Senter Syd på Mortensrud – utover at det er ganske jevn og god temperatur på senteret. Men for Olav Thon Gruppen, som eier og drifter kjøpesenteret, merkes det godt at energikostnadene er blitt slanket med rundt en million kroner på ett år. Hvordan er det mulig?

– For vår del startet det for noen år siden med at vi så at de tekniske anleggene var modne for utskifting. Kjølemaskinen hanglet, gjenvinningen på ventilasjonsanlegget var dårlig og det var mye støy fra maskinene på taket – noe som plaget naboleilighetene rundt senteret. Parallelt avdekket vi et høyt forbruk på senteret, gjennom vårt energiledelsesarbeid i Olav Thon Gruppen. Dette måtte vi gjøre noe med, forteller teknisk rådgiver Jarle Andersen Aasness i Olav Thon Gruppens tekniske fagavdeling, som har initiert og styrt prosjektet.

Lønnsom energirehabilitering

Fra vedlikehold til energieffektivisering

I utgangspunktet så Olav Thon Gruppen for seg et rent vedlikeholdsprosjekt på Senter Syd, men det endret seg underveis:

– Senter Syd hadde driftsutfordringer og et energisparepotensial, og senteret inngikk i et porteføljeprosjekt med støtte fra Enova. Vi utfordrer gjerne leverandørene våre til å finne gode løsninger. I tilbudsfasen kom AF Energi & Miljøteknikk med viktige innspill til valg av løsning. Det gjorde at vi valgte å investere i lokalt tilpassede og energieffektiviserende tiltak i tillegg til det nødvendige vedlikeholdet. Den kompetansen som AF Energi & Miljøteknikk kom inn med i tidlig fase var avgjørende for det endelige resultatet. Det tok tid og det er godt mulig at jeg har slitt ut flere hos AF Energi & Miljøteknikk underveis. Men jeg ser at det å bruke tid i starten av prosjekter på å finne de gode løsningene før vi bestiller, er alfa og omega. Og så hjalp det selvfølgelig at AFs folk virket veldig motivert for å få til et bra prosjekt, de tok ansvar og var selvgående. De har levert kvalitet, sier en fornøyd byggherre-representant.

Et morsomt prosjekt

– Så hva gjorde AF Energi & Miljøteknikk på Senter Syd?

– Vi byttet ut tre store og lite energieffektive ventilasjonsaggregat til tre nye kompaktaggregat med energieffektive vifter og høy grad av varmegjenvinning. Videre fjernet vi de to gamle og bråkete kjølemaskinene som sto på taket og erstattet dem med to nye kjølemaskiner. De nye maskinene fikk vi plass til inne i teknisk rom, dermed er det slutt på plagsom støy fra taket for naboene til senteret. I tillegg byttet vi ut de gamle tørrkjølerne på taket og sørget for at et nytt SD-anlegg ble installert. Alt dette gjorde vi mens senteret var åpent og i normal drift, forteller Rikke Bjørnland, porteføljeleder i AF Energi & Miljøteknikk. Hun overtok som prosjektleder for Senter Syd våren 2019, et stykke inn i prosjektperioden, og beskriver det som et morsomt prosjekt:

– Det gikk nesten av seg selv, dette prosjektet – og en viktig årsak til det, er Bjørn Erik Sandaas i Olav Thon Gruppen. Han var driftsleder på senteret, og var ekstremt engasjert i å få gjennomført dette prosjektet. Han la alle forhold til rette for oss, som da vi skulle fjerne alt i det tekniske rommet. Det gjorde vi via en midlertidig åpning i taket, og vi brukte kran for å flytte de store installasjonene ut og ned. Det var en stor og krevende oppgave, men Bjørn Erik gjorde alt for å få det til å flyte så smidig som mulig. På et tidspunkt sto han til og med og dirigerte trafikken inn og ut her, forteller Bjørnland. Og blir raskt supplert av Aasness:

Enorm besparelse

– Ja, Bjørn Erik er nøkkelen til at gjennomføringen av prosjektet har gått så bra.

Driftslederen gikk av med pensjon nylig, og får dermed ikke til fulle oppleve gevinsten av tiltakene. Det gjør imidlertid byggherren. I første driftsår etter energirehabiliteringen, var energiforbruket på 1,6 GWh. Før rehabiliteringen var det normale årsforbruket på 2,8 GWh. AF Energi & Miljøteknikk garanterte for en reduksjon på minimum 0,8 GWh, men fasiten ble altså et resultat som var nærmere 0,4 GWh bedre. 

– En faktisk besparelse på 37,5 prosent er helt enormt for et slikt prosjekt, påpeker prosjektlederen i AF Energi & Miljøteknikk, Rikke Bjørnland.

Bedre kontroll

– Hvordan forklarer du de store besparelsene?

– Det gamle anlegget var over 20 år og klart for utskifting uansett. Men det var også overdimensjonert. Det var rigget til å betjene 120 000 kubikk i timen, men kjørte stort sett ikke på mer enn 90 000. Nå har senteret fått maskiner som er tilpasset det reelle behovet, med en samlet kapasitet på 90 000 kubikk i timen – og til en lavere investeringskostnad. Videre er den nye kjølemaskinen mindre og mer effektiv, det bidrar også positivt på strømregningen. I tillegg spiller SD-anlegget inn, da har man bedre kontroll og oversikt over energibruken. Det gjør det enklere å finjustere forbruket gjennom døgnet, forklarer Bjørnland – som også er fornøyd med at dette ble mer enn et rent vedlikeholdsprosjekt:

– Det var gøy å få lov til å gjennomføre en fullstendig rehabilitering, i den forstand at alle de gamle maskinene ble byttet ut. Da slipper man et lappeteppe av gamle og nye maskiner. Og så har vi passet på å gjenbruke andre deler – som rør og kanaler. De fungerer jo like bra fortsatt.

Kortere nedbetalingstid

– For vår del er det fint at vi i tillegg til en økonomisk besparelse har fått en rekke andre bonuseffekter. Temperaturen inne i bygget er jevnere nå, og inneklimaet er mer stabilt. Alt maskineriet er mer stillegående, og naboene til kjøpesenteret slipper de støyende kjølemaskinene på taket. Vi har redusert effektforbruket totalt sett også. Denne investeringen vil nok være nedbetalt i løpet av fire-fem år, noe som er unikt, påpeker Aasness, som legger til:

– I Olav Thon Gruppen har vi troen på at nøkkelen til velfungerende eiendommer er solid drift med høy kompetanse og eierskap. AF Energi & Miljøteknikk har lagt til rette for dette i prosjektet, og resultatene taler for seg selv. Dette er et prosjekt vi kan høste gode erfaringer fra.