Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Flyttet 10.500 kubikk masse på én dag

Kjempegrop

– Det var flere som tvilte på om vi skulle klare det, sier Torgeir Eriksen, anleggsleder og deleier i Målselv Maskin og Transport (MMT). 

Jobben var omfattende, og tiden var knapp. Prosjektet gikk ut på å grave en ny deponicelle på Perpetuums avfallsdeponi på Stormoen ikke langt fra Storsteinnes i Troms og Finnmark. 412.000 løse kubikk skulle flyttes på to måneder. 

13. juni begynte de å grave. Fristen for å bli ferdig var 15. august. Én uke før fristen var oppdraget utført. 

– Vi har dyktige folk som regner på jobben og vet hva slags kapasitet vi har. Når man setter på de riktige menneskene, stemmer teori og praksis, konstaterer daglig leder Erik-Anders Helin. 

Membran

MMT satte inn to arbeidslag som hadde 13 dager på og 15 dager av. På den måten var det stillstand i prosjektet bare annenhver søndag. I tillegg oppsto det en konkurranse mellom arbeidslagene om å flytte mest mulig masse. Helin forteller at dumperne nærmest fløy lavt over grushaugene i den mest hektiske perioden. 

– På det meste flyttet vi 10.500 løse kubikk på en dag, smiler Torgeir Eriksen. 

Når Helin og Eriksen inspiserer prosjektet en dag i slutten av august, er det forholdsvis rolig. Et arbeidslag er i ferd med å legge en halv meter masse oppå duken som er lagt i bunnen av det nye deponiet. 

MMT vant nemlig del to av prosjektet da gravejobben var unnagjort. Del to går ut på å kle deponiet med flere lag membraner og duk med masser mellom noen av lagene, ikke ulikt fremgangsmåten for å bygge et bad. I bunnen er det dreneringsrør knyttet til et pumpeanlegg og en dam som håndterer avrenningen fra massene i deponiet. Gropa skal bli tett og drenert. 

Fristen for å bli ferdig med denne jobben er i november, men anleggsleder Eriksen tar sikte på å bli ferdig i god tid før oktober er over – i god MMT-ånd. AF-datteren Målselv Maskin og Transport har fullt fokus på drift og lønnsomhet.  

– Vi er nøkterne, men vi er veldig opptatt av å tjene penger. Bunnlinja har alltid vært det viktigste, fastslår økonomisjef Frank Eriksen. 

Brødrene Torgeir og Frank og søskenbarnet Trond Inge har bygget opp og eid MMT i en årrekke. I 2015 kjøpte AF Gruppen 70 prosent av familiebedriften. Det var Eriksen-familien selv som kontaktet AF med tanke på et mulig oppkjøp.  

– Bedriften var blitt stor og det var mye verdier i spill. Vi er andre generasjon eiere og så ingen naturlig tredje generasjon. Vi måtte få inn nye eiere og vi ville få det avklart så tidlig som mulig, sier Frank Eriksen. 

Økonomisjefen snakker fort og engasjert. Skrivebordet er fullt av papirstabler. Eriksen er nesten alene på selskapets base i Rossvoll i Målselv kommune denne ettermiddagen. Det er akkurat slik ledelsen vil ha det. Det betyr at folk og maskiner er ute på prosjekt, ute i produksjon. I MMT liker de ikke rolige dager. 

Bonus

Lokalene bærer ikke preg av unødig luksus. Ledelsen prioriterer å dele overskuddet med de ansatte. Siden 1971 har 20 prosent av overskuddet gått tilbake til de ansatte i form av bonus. Bare ett år ble det ikke delt ut bonus. I år vanket det 100.000 på hver ansatt – og presseoppslag. 

– På den måten har vi fått en kremmerånd inn i hele organisasjonen sånn at alle er interessert i å ta vare på utstyret og gjøre jobben riktig første gangen, forklarer Frank Eriksen. 

Første halvår 2019 leverte selskapet det beste resultatet noensinne. I år er det enda bedre, med en driftsmargin på rundt 15 prosent. Sånt blir lagt merke til i konsernledelsen. 

– MMT har som alltid høy lønnsomhet, men resultatet hittil i 2020 er vel det høyeste 1. halvårsresultatet i selskapets historie, sa Morten Grongstad da han la fram AF Gruppens resultat for 2. kvartal 21. august. 

Maskintrøbbel

MMT opererer fra de nordlige delene av Nordland til grensen til Finnmark. De siste 20 årene har selskapet gjort mange jobber for Forsvaret. Denne høsten er halve arbeidsstyrken engasjert i et prosjekt på nye Evenes flystasjon. 

I Aursfjordbotn i Balsfjord kommune er anleggsleder Knut Johnsen opptatt med et helt annet prosjekt. En småbåthavn er i ferd med å ta form, men gravemaskinen til maskinfører Geir Rognmo har fått problemer. En tekniker som har blitt tilkalt, har koblet til PC-en for å sjekke hva som er galt.  

Rognmo er i ferd med å mudre i småbåthavna. Massene på havbunnen er imidlertid mye hardere enn beregnet, og gravemaskinen begynte å fuske under arbeidet. 

Anlegget i Aursfjordbotn skal etter hvert utvikles med naust, båthus og rorbuer. Utsiden av den nye moloen er plastret. Det innebærer at steiner er omhyggelig tilpasset og plassert for å sørge for bedre motstandskraft mot vær og vind. 

– Det er et tålmodighetsarbeid, konstaterer Rognmo. 

Gjensidig nytte

MMT og AF har en felles historie som går tilbake til 1990-tallet. Frank Eriksen ble kjent med Pål Egil Rønn i forbindelse med byggingen av Romeriksporten i 1995-1998. Ledelsen i MMT er godt fornøyd med å ha AF inne på eiersiden i selskapet. 

– Vi følte at vi satt her alene med en stor bedrift. Nå har vi et stort konsern bak oss, sier Frank Eriksen. 

– Senest i dag snakket jeg med AF om å levere et anbud og at vi må støtte oss på AF i og med at det krevdes ISO 9001-sertifisering for å levere anbudet. AF har den sertifiseringen, men ikke vi. Kenneth Svendsen sa at det ikke var noe problem. Så om vi ikke hadde AF i ryggen, kunne vi ikke levert på den jobben, forklarer Eriksen.