Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Nye toner i gammelt skolebygg

Bygget i Toftes gate 69 i Oslo er kjent under mange navn som Musikkens- og Jazzens hus, Cafe MIR eller Grünerløkka Lufthavn. Bygget som opprinnelig var i 1890-årene ble etablert som en borgerskole, har fått navnet Musikkens hus. Kommunen har besluttet at eiendommen rehabiliteres ut- og innvendig. Kultureiendommen hadde allerede gjennomgått refundamentering og innvendig riving av interiør og innredning da AF Håndverk fikk oppdraget med å rehabilitere det ærverdige bygget. Bygget skal når det står ferdig fortsatt benyttes til ulike kulturtilbud med øvingsrom, scene og kafé.

Skaper nytt liv i gamle praktbygg

AF Håndverk har spesialisert seg innen antikvarisk rehabilitering og har fagspesialister og håndverkere som skaper liv i gamle praktbygg.

-Alle håndverksfagene utføres med egne folk, med unntak av de tekniske fagene. På dette prosjektet vil det på det meste være 40 fagarbeidere i sving. Vi vil ha tre egne lærlinger og to innenfor elektro/rør, sier Ingvar Røang, daglig leder i Thorendahl.

-For kommunen har det vært viktig å ivareta atmosfæren i bygget. Når rehabiliteringen er ferdig skal det fortsatt være et sted for godt kulturtilbud i Oslo, sier Tommy Sand, prosjektleder i Kulturetaten i Oslo kommune. Prosjektet har ifølge kommunen høy miljøprofil der blant annet den gamle fyrkjelen byttes til fjernvarme og der det er avsatt midler til solcellepanel.

Sand trekker frem anleggslederen i Thorendahl, Tomas, som har god kontroll på byggeplassen. -Den største utfordringen har vært fuktighet i tegleveggen. Det er benyttet tett tegl som ikke puster mot tilstøtende bygg og grunnmur. Derfor er det betryggende å ha en anleggsleder som har så god kompetanse på mur, sier Sand. Han forventer at den faglige kompetansen opprettholdes og at det settes inn rett fagfolk.  

Oslomodellen

Fra AF Håndverk er det Thorendahl som er kontraktspart. Sammen med søsterselskapet, Kirkestuen, har de utarbeidet tilbudet til Oslo kommune. Med seg har de AF Håndverk-selskapene VD Montasje, Oslo Stillasutleie og TKD.  Prosjektet er et godt eksempel på hvordan AF Håndverk jobber. Utfra oppdraget setter de sammen den kompetansen som best egner seg til ulike oppdrag.

Oslo kommune har gått i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Gjennom standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes i anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg stilles det tydelige krav til leverandørene. Avvik følges opp med bøter. Felles for alle selskapene i AF Håndverk er at de arbeider etter Oslomodellen. Kravene omfatter blant annet bruk av fast ansatte, 10 prosent lærlingegrad, 50 prosent fagarbeidere og kun ett ledd i underleverandørkjeden og HMS-kort fra dag én.

Fremover mener Sand det er viktig at fremdriften opprettholdes slik at bygget er klart til mars neste år. Han opplever at alle hos AF Håndverk følger opp og vil løse utfordringer som oppstår. Det er vi helt avhengig av i denne type prosjekter. Vi har et felles mål om å bygge best mulig, sier Sand.

To bygg med ulike fundament

Opprinnelig består Toftes gate 69 av to gamle skolebygg som er bygget i to etapper. Det første bygget ble oppført på 1890-tallet, det andre på 1930-tallet. - De to byggene er fundamentert på to forskjellige måter og må derfor håndteres forskjellig. Vi skal eksempelvis restaurere de originale vinduene. Selv om det meste skal settes tilbake til opprinnelig stand, vil noe også bli nytt. Fasaden etterisoleres for å tilfredsstille miljøkrav og det vil bli montert en heis inne i bygget, sier Røang.

Arbeidet ble startet opp i januar i år. Prosjektet skal være ferdig i mars 2021.

Fakta om Kulturetaten

  • Kulturetaten har fagansvaret for kunst og kultur i Oslo kommune
    Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv.
  • Etaten forvalter og driver over 200 eiendommer og utleieobjekter, med et samlet tomteareal tilsvarende 173 fotballbaner (tomteareal, kulturminneareal og hudøy feriekoloni)
  • Avdeling eiendom ivaretar kulturminneverdi og historie som er vår felles kulturarv. som Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.
  • I rehabiliteringen av Toftes Gate 69 er Kulturetaten prosjektleder og det er planlagt ferdigstilt i mars 2021
  • Oslo kommune har satt av 147 millioner til å rehabilitere det over hundre år gamle bygget
  • Bygningen er kjent som Musikkens hus, Jazzens hus og Grünerløkka Lufthavn. Etter rehabiliteringen vil bygården igjen benyttes til ulike kulturtilbud med øvings-rom, scene og kafé.
    Toftes gate 69 ble bygget i 1890-årene og virket som skolebygg i nesten 100 år før den ble tatt i bruk til ulike kulturtilbud.