Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Positiv feedback styrker sikkerhetskulturen

18. august: Emma Garrod klar for ukens vernerunde på prosjekt Ekebäckshöjd sammen med arbeidslederne Mattias Rundberg og Martin Rask.

Legge merke til positiv atferd

Vi i byggebransjen gjør helt motsatt av det som vitenskapen lenge har kjent til som den mest effektive metoden for å påvirke atferd – å legge merke til medarbeidere som jobber på en sikker måte. Hvilket resultat ville vi oppnådd hvis vi hadde som målsetning hele tiden å øke andelen sikker atferd?

– Det styrker kollegene i prosjektet å få positive tilbakemeldinger, sier Emma Garrod. Samtidig må vi selvfølgelig oppdage avvik og treffe tiltak. Alle skader kan unngås hvis vi jobber systematisk og sammen.

App støtter god sikkerhetskultur

HMS-arbeidet i AF Bygg Göteborg støttes av BuildSafe, en app som forenkler vernerunder, rapportering, oppfølging og vurdering. Alle involverte i et byggeprosjekt kan rapportere inn i systemet og dermed påvirke sitt eget arbeidsmiljø.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på BuildSafe-appen, særlig fra våre egne snekkere, sier Emma Garrod. De forstår at vi alltid vil forbedre oss og da er innspill fra dem som jobber ute på byggeplassen hver dag, uvurderlig.

En stor del av AF benytter Synergi for å behandle, følge opp og lagre informasjon om uønskede hendelser og avvik. Enhetene bruker dog litt forskjellige innrapporteringsverktøy. Dalux er et eksempel på et verktøy som benyttes. 

– Hvilket produkt man velger for selve innrapporteringen er underordnet så lenge prosessen ivaretas, understreker Olav Aune, direktør for HMS og kvalitet. 

Rapporteringen av uønskede hendelser (RUH) i AF Bygg Göteborg har økt markant siden verktøyet ble tatt i bruk i begynnelsen av 2019. I 2018 var RUH-frekvensen 3,51 hendelser per ansatt, i 2019 økte RUH til 5,45. Det kan til en viss grad ha å gjøre med store prosjekter, men det signaliserer også en sterk vilje til forbedring.  

Totalt rapporterte prosjektene i AF Bygg Göteborg 931 uønskede hendelser i 2019, hendelser som kan forebygges hvis man blir klar over de bakenforliggende årsakene. 

Alt på sin plass. God orden og sikkerhet på ukens vernerunde på prosjekt Ekebäckshöjd.

Alle vil ha en trygg arbeidsplass, men det er lett at noe glipper når flere ulike aktører samarbeider på et begrenset areal som stadig forandrer seg – ofte under tidspress.

– Man må alltid tenke på at man ikke er alene på jobben! Derfor vil jeg at Safetalk skal bli en naturlig del av hverdagen på alle arbeidsplassene våre, sier Emma.

Safetalk er en enkel og kort sikkerhetssamtale som tas av berørte kolleger på byggeplassen rett før de skal gjennomføre en oppgave. Et par minutter er alt som trengs for å stoppe opp og tenke etter.

Vil sette en høy standard fra start

Som HMS-ingeniør har Emma Garrod varierte arbeidsdager på ulike steder, akkurat slik som hun vil ha det. Hun befinner seg som oftest ute på prosjektene og får hver uke treffe alle kollegene sine. Hvor mye hun skal involveres i de forskjellige prosjektene avtales med anleggslederen og HMS-lederen i AF Bygg Göteborg.

– Jeg blir gjerne med enda mer! Jeg blir skikkelig glad når jeg hører at anleggsledelsen vil at jeg skal være del av prosjektet, sier Emma, som mener at HMS-kompetansen burde være selvskreven i startmøtet med underleverandørene. Alt for å sette standarden fra starten.

– Men det er ikke alltid folk i prosjektene er glade for å se meg. Av og til må jeg påpeke selvsagte ting som hjelm og vernesko, til tross for at det er det siste man tar av seg.

Den som ikke respekterer sin egen og andres sikkerhet, kan sendes hjem, men det er involvering og positiv forsterkning som vil gjøre en forskjell i lengden.

Størst risiko for å skades i bygg og anlegg

Arbetsmiljöverkets årlige yrkesskade- og arbeidsmiljøstatistikk viser at byggevirksomhet er den mest risikofylte næringsgrenen i Sverige.

De siste ti årene har 90 mennesker dødd på Sveriges byggeplasser. I 2019 ble det totalt registrert 36 arbeidsulykker med dødelig utgang. Ti av disse dødsulykkene i 2019 skjedde i byggeprosjekter.

– Jeg får vondt i magen når jeg hører om en ulykke, sier Emma Garrod. Målet er selvfølgelig at alle skal komme hjem fra jobben uten skader.

Om Emma Garrod, 28

  • HMS-ingeniør, AF Bygg Göteborg.
  • Fotball er en stor interesse. Har spillet i 1. og 2. divisjon i SK Haugar i Norge.
  • Aktuelle prosjekter: Ekebäckshöjd, Boihop Högsbo, Donnergymnasiet, ett p-hus i Kålltorp og Glasbruket i Majorna.