Hopp til hovedinnhold
Energi, AF Gruppen

Der alle monner drar

Et behagelig innemiljø, med jevn temperatur, god luftkvalitet og bra lysforhold, i barnehager og skoler, eldresentre og idrettshaller, kulturhus og tekniske bygg. Og en strømregning som slankes med to-tre millioner kroner i året. Det er noen av effektene Modum får fra den store EPC-kontrakten som AF Energi & Miljøteknikk har utført for kommunen. Men kanskje viktigst av alt:

– Takket være energisparetiltakene som AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført, kan vi i kommunen opprettholde et tilbud til innbyggerne våre. Som å holde svømmehallen åpen hver dag. Det er ikke gitt for en stram kommuneøkonomi. Men når vi kan spare penger på energiforbruket, hjelper det, påpeker Hege Bendiksby, avdelingsleder i Modum kommune. Hun er ansvarlig for driften av Furumo svømmehall og Modumhallen – idrettsbygg som krever mye energi i daglig drift.

Rikke hjelper kommunene med å spare energi og penger

‘Rolls Royce’-aggregat

AF posten møter Hege og hunden hennes Theo en solfylt fredag ved svømmehallen, der lysarmaturer er byttet ut med LED-lamper og et nytt ventilasjonsanlegg er satt inn – viktige tiltak for å få ned strømregningen.

– Det nye ventilasjonsanlegget er Rolls Royce-utgaven av ventilasjonsanlegg, sier Rikke Bjørnland, AF Energi & Miljøteknikks prosjektleder for EPC-kontrakten i Modum. Hun utdyper:

– Dette er et eget bassengaggregat med inkludert avfukting. Det betyr at anlegget gjenvinner varmen fra den fuktige bassenglufta og bruker den til å varme opp ny luft som skal inn i hallen. På den måten sparer man energi.

EPC = gunstig kontraktsform

Og det er nettopp det å spare energi EPC-kontraktene handler om. Det særegne med kontraktsformen er at leverandøren garanterer for en avtalt reduksjon i energiforbruket innen en gitt tid.

– EPC-kontraktene er særlig gunstige for det offentlige. En kommune, for eksempel, har ofte en svært presset innkjøpskapasitet – og energifaget favner over mange disipliner. Malverket i EPC-kontrakten tar høyde for dette og gjør det enklere for en kommune å få ned energiforbruket uten å måtte kjøre flere, parallelle anskaffelsesprosesser, sier Ola Lindh, direktør i AF Energi & Miljøteknikk. 

For AF Energi & Miljøteknikk har EPC-kontraktene vært en del av kjernevirksomheten i mange år, og siden 2010 har anslagsvis 40-50 norske kommuner har fått hjelp av selskapet til både å bruke mindre energi og ikke minst: utnytte den energien de bruker mer effektivt. Slik som i Modum.

160 tiltak

Fra tidlig i 2019 til forsommeren 2020 har AF Energi & Miljøteknikk gjennomført til sammen 160 tiltak av smått og stort i Modum. Det omfatter alt fra nye varmepumper via vinduer og LED-lamper til nye kjøreporter og dører, fordelt på 21 kommunale bygg. I tillegg har de hatt kun energioppfølging i ytterligere tre bygg. Kontrakten har hatt en ramme på 29 millioner kroner. Nå er arbeidet inne i tredje og siste fase: energioppfølgingsfasen.

– Vi har kontraktsfestet med Modum at de skal oppnå 28 prosent reduksjon i energiforbruket sitt, sammenlignet med det gjennomsnittlige forbruket de hadde i perioden 2013 til 2015. I kilowattimer betyr det en reduksjon på totalt 2,8 GWh pr. år. Det ligger i garantien vår, og det skal vi få til. Hvert for seg er kanskje ikke alle tiltakene så store eller spektakulære, men summen av alle tiltakene gir den store besparelsen. Vi har et eget oppfølgingsteam i denne tredje fasen, og noe av det viktigste de gjør, er å kurse kommunens driftspersonell. For det er vaktmestre og driftsteknikere som i det daglige skal sørge for at energiforbruket blir mest mulig effektivt – at de lærer seg å skru til driften på de ulike byggene slik at man unngår unødig energibruk, forteller Rikke.

Viktige oppgraderinger

Faktisk var driftspersonellet i Modum på kurs dagen før AF Posten kom på besøk, og en av dem som deltok, er Tom Grimsrud, kjøretøyansvarlig i kommunen og driftsleder for teknisk sentral. Han er godt fornøyd med kursdagen:

– Temaet var varmeanlegg, og det kan ofte være litt så som så når man deltar på slike heldagssamlinger. Men foredragsholderen holdt oss våkne gjennom hele dagen. Han var konkret i det han snakket om, og hadde mye erfaring på feltet. Da blir det interessant og gøy å høre på.

Teknisk sentral, der vi møter Tom, er et av byggene som har fått en kraftig oppgradering gjennom EPC-kontrakten. Mer enn 100 vinduer er byttet ut, det samme gjelder åtte dører og to garasjeporter, ventilasjonsanlegg og diverse lysarmatur. For å nevne noe.

– For oss er oppgraderingen minst like viktig som selve enøk-tiltakene, sier Tom og utdyper: – Her på teknisk sentral var det veldig dårlig inneklima før. Det var ofte så kaldt og trekkfullt at du måtte sitte med jakka på inne. Nå har vi fått et inneklima vi kan trives i.

Fra skepsis til begeistring

Tom fremhever videre det gode samarbeidet med AF Energi & Miljøteknikk, og da først og fremst med prosjektlederen:

– Samarbeidet med Rikke har vært veldig konstruktivt. I starten var vi nok litt skeptiske, flere av oss. Hvorfor skulle vi ha inn noen utenfra til å gjøre ting vi kunne ordne selv, liksom. Dette har endret seg veldig gjennom prosessen – nå er ingen skeptisk lenger.

Knut Grimnes, avdelingsleder formålsbygg i Modum, har vært primærkontakt fra kommunens side overfor AF Energi & Miljøteknikk. Han nikker bekreftende til Toms beskrivelse:

– Samarbeidet med AF Energi & Miljøteknikk har vært utmerket. Særlig har Rikke sørget for god kommunikasjon, og problemer er blitt løst underveis på en god måte. Vi merker at Rikke vet hva hun driver med, sier han.

 – Dette er mitt første prosjekt som prosjektleder, så det er klart at det er hyggelig å høre at kunden er fornøyd. Særlig også med tanke på at vi som en stor aktør fra Oslo kan oppleves som at vi nærmest invaderer byggene som driftsteknikerne har et sterkt forhold til. Det har heldigvis gått seg veldig godt til her i Modum, og jeg opplever at mange setter pris på at de har fått viktige oppgraderinger av byggene, avslutter Rikke Bjørnland til bekreftende nikk fra Knut Grimnes.