Hopp til hovedinnhold
Offshore, AF Gruppen

Stålkontroll

Nylig ble den 100-meter høye jacketen (understellet) til Brent-plattformen lagt ned på bakken med toppling-metoden. Toppling-metoden går kort forklart ut på at plattformen trekkes av en kraftig maskin på flere hundre tonn fra en vaier som er festet øverst på konstruksjonen. På forhånd er sprengstoff festet på konstruksjonen. Samtidig som sprengladningen går, trekkes vaieren av maskinen. Dette sikrer at konstruksjonen faller kontrollert ned i ønsket retning.   

Brent-jacketen var på totalt på 10 000 tonn og hver av de fire leggene den sto på hadde en diameter på 7-8 meter. Forut for toppling operasjonen ble det utført et omfattende sikkerhetsarbeide.  All marin begroing og conductorer var på forhånd fjernet. Sammen med manuell fjerning av noe stål var konstruksjonen nede i en vekt på 7 000 tonn. Før selve operasjonen var det flere dager med rigging. Dynamitt var festet på rørene. Totalt 5000 tonn sandputer beskyttet dekket på basen.

Nøye planlegging

Denne type operasjoner blir planlagt i detaljer i flere måneder. Alt fra kartlegging og undersøkelser offshore til detaljplanlegging av metode og gjennomføring.

-Forberedelsen til denne type operasjoner pågår i flere måneder. Fra kartlegging offshore, til tusenvis av timer som består av make safe (gjøre det trygt å jobbe med konstruksjonen) og fjerning av rør og marin begroing, sier Ricky Ryttmar, prosjektdirektør i AF Offshore Decom med ansvar for AF Miljøbase Vats.

Skal gjenvinnes

Kildesortering og gjenvinning av konstruksjoner der metall er hovedkomponenten er bærekraftig og fremtidsrettet. – Det er økt behov for resirkulert stål i byggebransjen. I nyere prosjekter, spesielt innenfor offentlig sektor, settes det ofte høye krav til bruk av gjenvunnet stål, forteller Anastasia Wraa, miljøsjef i AF Gruppen. - Det er ekstra gøy å tenke på at det meste av stålet som blir sendt til gjenvinning fra AF Miljøbase Vats blir brukt til armeringsjern.

Med en kildesorteringsgrad godt over 90 prosent der metall er hovedkomponenten, er miljøbasen med å redusere klimautslippene. Gjenbruk av stål har 70 % mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på rundt 1 kg CO2 per kilo gjenvunnet stål.

AF Offshore Decom har revet og tilrettelagt for gjenvinning av 19 153 tonn stål i 2020, med tilsvarende reduksjon av alternative CO2-utslipp på 19 153 tonn.