Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Stjernelag i Bispevika

Maaemo-kontrakten fikk AF Byggfornyelse via Vedal som bygget de første byggetrinnene i Bispevika. I AFs oppdrag for OSU i Dronninglunden og Vannkunsten skal totalt ti bygg med 22 lokaler innredes som såkalt «white box»-lokaler. Begrepet brukes ofte på handelslokaler der entreprenør leverer ferdig avrettet gulv, vegger grunnet med ett strøk maling, alt av tekniske koblinger og ventilasjon. Fremtidige leietagere kan dermed enkelt gjøre tilpasninger og innrede som de måtte ønske. Lokalene får midlertidig brukstillatelse siden alt av brann og sprinkelanlegg er på plass også for lokaler som ikke er utleid.

I Bispevika har prosjektteamet  overlevering til OSU i snitt annenhver uke.

Spesialteam

Anleggsleder Amina Hauger kom fra Betonmast til AF Byggfornyelse og Bispevika prosjektet i april 2019. Erfaringen fra næring- og skolebygging kommer godt med. 

– Endringer av lokalene i første etasje er tilleggsbestillinger til våre prosjekter i Dronninglunden og Vannkunsten.  Siden det er store forskjeller mellom å bygge leiligheter og tilpasse restaurant og handelslokaler, valgte AF Byggfornyelse å organisere prosjektet medet eget team som spesialiserer seg på denne type lokaler. Tilpasninger utover white-box skjer via utleier der ofte sluttkunden er sterkt involvert og har stort engasjement for sluttproduktet, sier Amina som nylig overtok som fungerende prosjektleder for det som kalles FBK-teamet i Bispevika. FBK står for forretning, bevertning og kultur.

– Selv om det teknisk ikke nødvendigvis er så komplekst å levere denne type lokaler, er utfordringen mer logistikken i små og trange lokaler. Nye Maaemo restaurant og brasserie med sine 900 kvadratmeter store lokaler var en pangstart for prosjektteamet med i alt syv kjøkken til ulike formål og tre oppvaskrom. I tillegg til grov og finkjøkken, skulle Maaemo ha egne kjøkken til bar, coctail, catering og kakebaking. Alle med tekniske tilpasninger for å sikre luft og kjøling. Spesialleveranser som for eksempel kjøkken og møbler sto Maaemo for selv. 

 

 

Et eget prosjektteam har spesialisert seg på å innrede forretningslokaler.  Tre fra teamet: Bastian Solbakken, Amina Hauger og Sindre Søfting Vestby.

Carucel-samarbeid

Carucel Eiendom er deleier og forvalter for Oslo Bay District som har kjøpt næringsseksjonene i Bispevika Nord av OSU. Carucel har forespurt AF Byggfornyelse om å utarbeide en pilot på leietagertilpasninger der restauranten Sumo Sushi er første bestilling med over 300 kvadratmeter med to kjøkken; grovkjøkken og et finkjøkken for kaker og dessert.

-I større prosjekter som dette der vi kan strømlinjeforme white-box leveransene, har det vært en styrke og være et eget prosjektteam som kun har fokus på dette, sier Amina. 

- I ett av lokalene har vi valgt å benytte AF til innredning og tilpassing for leietaker Sumo Sushi. Dette fordi grensesnittet for de tekniske fagene er komplisert, og AF allerede er godt kjent i prosjektet, sier Simen Bry, prosjektdirektør i Carucel. - Vi opplever at samarbeidet med AF fungerer godt, og at teamet er godt forberedt på de oppgavene som skal utføres.

Innen servering er potensialet for endring og leietagstilpasninger størst. Gjennom direkte og godt samarbeid med Carucel, ser Amina potensial for flere prosjekter etter hvert som flere leietakere kommer på plass.