Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen Sverige
Bygg, Anlegg

Stolte over stilig renseanlegg

Luftig, lyst og rent

Et stilig og komfortabelt miljø. Det er sannsynligvis ikke det første man forventer seg i et renseanlegg for avløpsvann fra 300 000 mennesker. Men nå går det stilige anlegget for fullt.

- Man merker knapt at det går. Miljøet er luftig, lyst og rent. Alt er skjult, uten synlige vannflater, sier Mattias Hedvall, som er leder for spesialistene på vann og avløp i AF Bygg Syd.

Mattias har levd med prosjektet i seks år og husker godt den dagen han presenterte prosjektorganisasjonen sin første gang. I dag føler han stor stolthet og glede over at utformingen ble så god, og at kunden VA SYD får realisert sin visjon.

- Det har blitt et moderne anlegg med mange ulike muligheter, et godt arbeidsmiljø og trivelige lokaler. I tillegg har vi tatt høyde for fremtidige behov her på renseanlegget, sier VA Syds prosjektingeniør Magnus Wahlqvist.

Unik løsning for rensing

Sjölunda er et av Sveriges største renseanlegg. Tilstrømningen av overvann og avløpsvann kan variere mellom 10 000 liter og 400 liter per sekund.  En av de store utfordringene har vært å utvikle en hydraulisk løsning som er i stand til å håndtere denne variasjonen.

I den nye inntaksdelen skilles først grovmaterialet ut i tradisjonelle rensegitter. Deretter skilles sanden ut i store runde sandfang, der sanden raskt tvinges ned i bunnen av sandfanget med en stor, roterende propell, samtidig som vannet strømmer videre i prosessen. Denne løsningen for mekanisk rensing er unik for renseanlegg i Sverige.

Dialog og samarbeid hele veien

- Vi hadde blanke ark da vi kom inn i prosjektet og har utformet alt fra bunnen av sammen med kunden vår”, sier Mattias Hedvall.

Sammen har de utviklet budsjetter, byggedokumenter, tidsplan og tekniske løsninger. Det komplekse oppdraget har krevd felles innsats for å finne optimale løsninger.

- Vi har samarbeidet svært godt gjennom hele prosjektet. AF Bygg Syd har vært både lydhøre og løsningsorienterte for kundens krav og prosjektets utfordringer, sier Magnus Wahlqvist.

- Dialogen er ekstremt viktig. Vi har fått enda bedre forståelse av hvor verdifullt det er å ha med kundens driftspersonell hele veien, allerede i prosjekteringsfasen, sier Mattias Hedvall.

I juni 2020 skal den endelige befaringen av hele anlegget finne sted, inkludert tilbakeføringen av området rundt den nye delen av Sjölunda-anlegget.