Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen, Karriere

Tallknuseren ble byggmester

Hun er en av flere fra rådgivning- og konsulentmiljøer som finne veien til forretningsenheter via konsern.

Da den tidligere finansanalytikeren søkte seg til AF Gruppen fra Danske Bank i 2016, hadde hun et brennende ønske om å jobbe et sted der hun kunne ta del i verdiskapingen uten å være en tredjepart. - Da jeg startet i AF som Risk Manager i konsern, opplevde jeg at jeg fikk denne muligheten. Konsernfunksjonen har en tett dialog med alle enhetene i AF gjennom risikovurdering av tilbud, topp-ti gjennomganger i prosjekter og konsernledelsens gjennomgang. Jeg ble en del av en svært kompetent gjeng som også jobbet tett på konsernledelsen. Det var lærerikt og ga et godt overblikk over hvor mangfoldig konsernet er. For Åse ble erfaringen inngangsbilletten til jobben som assisterende prosjektleder på Kaffehuset i Vestby.

Åse sammen med kollegaer under oppføring av Kaffehuset.  Fra venstre: Kim Fjelstad, Åse Haagensen og Bjørn Moberg

Ønsket prosjekterfaring

Åse er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har bakgrunn fra Kredittanalyse i Danske Bank Markets og DNB Markets. Da hun begynte i AF hadde hun ikke sett for seg at hun skulle være med å lede store byggeprosjekter.

- Jeg ønsket meg etter hvert prosjekterfaring. Da jeg luftet ideen med lederen av AF Bygg Østfold, Morten Midtskog, skjedde ting fort. Da telefonen kom om å ta rollen som assisterende prosjektleder for Kaffehuset, var jeg ikke tvil. Jeg hadde gjennom min rolle som risikoleder fått et veldig godt inntrykk av menneskene i AF Bygg Østfold. Reiseveien fra Oslo var på ingen måte avskrekkende siden enheten har en vesentlig prosjektportefølje i Follo. Fra Nordstrand der jeg nå bor, er det ikke lenger enn den mange har internt i Oslo, sier hun.

-Åse har vært et friskt tilskudd for oss. Da jeg forsto at hun ønsket seg ut i prosjekt, var jeg rask til å respondere før andre kapret henne. Hun er ryddig og ordentlig og holder oss litt i ørene. Vi trenger å bli enda mer strukturert i produksjonsprosessen. Her har hun vært en god bidragsyter. Samtidig har hun sikkert merket at hverdagen i et prosjekt og i en forretningsenhet er mer komplekst enn det hun erfarte fra risikogjennomgangene. Det at hun bringer med seg erfaringen fra Danske Bank og valutahandel, har kommet godt med i forbindelse med store internasjonale innkjøp, sier Morten Midtskog, direktør i AF Bygg Østfold.

Bordet fanger ikke

- Tidlig følte jeg et oppriktig eierskap til AF som selskap med uttalte verdier på en måte jeg ikke har hatt for noen annen arbeidsgiver. Da ønske om nye utforinger kom, slet jeg litt med å se at jeg hadde relevant kompetanse til stillingene som var utlyst internt på prosjektnivå. Rådet jeg fikk da jeg luftet ønsket mitt for en leder, var at jeg måtte være forsiktig med å sette begrensninger selv. Du kan mestre en del roller selv om du ikke matcher perfekt til den profilen som søker er på jakt etter. Det forutsetter at du er villig til å lære og er ydmyk. Det er åpenbart behov for byggingeniører og fagarbeidere på et byggeprosjekt, men jeg er overbevist om at også økonomer kan tilføre mye. En viktig egenskap som leder i AF er kommersiell teft og sterk forretningsforståelse. Det kan du ha enten du er økonom, ingeniør eller fagarbeider.

-Jeg har naturlig nok fått en helt annen byggfaglig forståelse. Det å være en del av et mangfoldig prosjektteam som jobber mot å ferdigstille et stort prosjekt som Kaffehuset, er inspirerende.

Henrik Lier

Utmerket seg

I likhet med Åse, startet også Henrik Lier i konsernstabene. Nå er han forretningsutvikler i AF Decom.  – AF Gruppen utmerket seg tydelig med sine gode resultater. Det gode inntrykket ble ytterligere forsterket da jeg møtte folkene som jobbet der, forteller Henrik som har master i finans og strategi. Han kom til AF som konsern-controller fra konsulentselskapet PwC. Der hadde han i fire år jobbet som rådgiver blant annet innenfor bygg og anlegg.

- De siste årene har konsernet rekruttert flere unge og dyktige personer med bakgrunn som konsulent eller rådgiver. Siden mange av dem jobber direkte mot enhetene våre, blir de kjent og får vist frem sin kompetanse. De får en god forståelse for driften og blir «lært opp» til å bli gode AF’ere. Det er ikke noe mål i seg selv at stabsressurser skal søke seg vekk fra konsern. Vi ser imidlertid at kandidater med økonomi- og konsulentbakgrunn er lettere å rekruttere inn til konsern. Raskt oppdager flere hvor mange spennende muligheter det er i prosjekt og på tvers av hele AF, sier Karin Engen, HR-direktør i AF Gruppen.

Karin Engen  HR-direktør

Forsøker å gjøre en god jobb der jeg er

Også Henrik så disse mulighetene. - Da jeg var konsern-controller ble jeg kjent med de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen. Etter en del år i konsern ønsket jeg å prøve noe nytt og hadde fått et godt inntrykk av AF Decom og de som jobbet der. Jeg har aldri hatt en spesifikk karriereplan, men har hele tiden fokusert på å gjøre en god jobb der jeg er. Samtidig har jeg grepet mulighetene som har dukket opp underveis.

Attraktivt med interne muligheter

- Det er en styrke at ansatte har muligheter på tvers av konsernet. Jeg tror det gjør AF til en attraktiv arbeidsgiver over tid. Konsernet trenger personer med erfaring fra driften og enhetene kan få tilført kompetanse fra konsern, sier Åse.