Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Skal utvikle gigantprosjekt

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Langs den 23 kilometer lange strekningen blir det en 4,4
kilometer lang tunnel og en bru på cirka 700 meter. 

Den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens
den får ny trasé på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.
Strekningen inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med
fartsgrense på 110 km/t fra Moelv til Øyer.

Tydelige prestasjonsmål

Fire aktører var prekvalifisert for oppdraget, men AF Gruppen oppnådde høyest poengsum på svarene om hvordan de vil nå prestasjonsmålene Nye Veier har satt for kontrakten: 

* Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv. 

* Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden. 

* Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø i utførelses- og
garantiperioden, herunder i forbindelse med naturreservat. 

* Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på
landbruksarealer. 

* Minimere bygge- og levetidskostnadene. 

* Sikre kvalitet i kontraktsarbeidet til enhver tid. 

Nye Veier ønsker ikke å kommentere saken nærmere mens de fortsatt er i konkretiseringsfasen, men administrerende direktør Anette Aanesland har tidligere
uttalt i en pressemelding at AF Gruppen og Norconsult svarte best  på prestasjonsmålene, og at de hadde satt seg svært godt inn i prosjektet.

 

Ny type prosjekt

 Det som skiller dette prosjektet fra tidligere store veiprosjekter som AF har vært involvert i, er at AF Gruppen og Norconsult også skal stå for regulering og prosjektutvikling. Dette vil skje i tett samarbeid med Nye Veier. 

– Det er gledelig at Nye Veier igjen har vist oss tillit. Høyst sannsynlig blir
det påfølgende samhandlingsfase før prosjektering og bygging, sier avdelingsdirektør i AF Anlegg Erik Frogner, som leder prosjektet. 

Han sier at det ligger både grundighet og hardt arbeid bak oppdraget:

– Vi har sittet sammen med Norconsult og investert mye tid i å få denne jobben.
Vi fikk best score både på besvarelsen for prestasjonsmålene, risiko og på organisasjon. Vi ser at vi begynner å få god erfaring med Best Value Procurement (BVP), der vi konkurrerer mer på kvalifikasjoner og mindre på pris, sier Frogner.

Omfattende og langvarig

Spaden skal ikke settes i jorden før høsten 2021. 

– Det passer oss godt, for da blir det mulig å flytte en del ressurser over fra
E39 Kristiansand Vest–Mandal Øst. 

Nå er det regulering og prosjektering. Det er veldig bra for oss å få erfaring fra
tidliginvolvering, da vi ser at det er noe Nye Veier legger opp til i flere prosjekter.
Vi håper at kompetansen vi får her vil styrke konkurransekraften vår fremover.
Konkretiseringsfasen pågår frem til slutten av mars, da endelig avtale for
samhandlingsfasen skal signeres. Den gjelder til godkjent reguleringsplan
foreligger, som etter planen skal skje sommeren 2021. 

– Så skal vi innen oktober 2021 forhandle frem forhandle frem en vanlig
totalentreprisekontrakt, som skal regulere selve byggeperioden. Høsten 2025 skal
veien tas i bruk, så dette er et omfattende prosjekt med lang varighet, påpeker
Frogner.