Hopp til hovedinnhold

Bekkelaget renseanlegg

På oppdrag fra Oslo kommune – Vann- og avløpsetaten har AF utført bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

Prosjektstatus

   Oct 2016
   Feb 2020
   • MNOK 450

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Oslo

   Bygger for fremtiden

   Bekkelaget renseanlegg er Norges nest største renseanlegg. Det første avløpsanlegget på Bekkelaget ble bygget i 1963, og er senere utvidet og ombygd flere ganger. I 2001 ble et nytt og moderne anlegg bygget for å klare nye og strengere krav.

   Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten.

   Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann, men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav.

   Da renseanlegget ble bygget i 2001, ble det dimensjonert for 270 000 personer.  Gjennom dette prosjektet er kapasiteten på anlegget økt for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

   Hele anlegget er bygget i fjell i direkte tilknytning til eksisterende anlegg. 

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Spesialprosjekter
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten
   Entrepriseform: Hovedentreprise