Hopp til hovedinnhold

E6 Storhove-Øyer

AF Gruppen bygger ny E6 mellom Storhove og Øyer nord for Lillehammer i Innlandet.

Prosjektstatus

   Jun 2023
   Dec 2026

   Ny E6 mellom Storhove og Øyer er del av Nye Veiers helhetlige utvikling og utbygging av ny E6 fra Moelv til Øyer. Ny E6 er avgjørende for bedre trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og for å stimulere til vekst og utvikling i Innlandet.

    AF Gruppen

    Hoverdfartsåre

    Delstrekningen Storhove-Øyer blir nær ti kilometer lang og inkluderer blant annet en 2,7 kilometer lang toløpstunnel og cirka fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei.

    AF Gruppen og Norconsult er tildelt oppdraget, som omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

    Fjerner eksisterende vei

    For å redusere konsekvensene av ny vei skal 4,5 kilometer av dagens E6 fjernes. Der bilistene i dag kjører på E6 skal det bli opprinnelig natur. Prosjektet bidrar også til cirka 40 dekar med nydyrket areal. Den nye tunnelen bidrar til at tettstedet Fåberg blir kvitt støy fra veien.

    Oppdraget omfatter også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei i Øyer kommune, etablering av viltgjerde, ny kommunal vannledning gjennom tunnelen samt ras- og skredsikringstiltak.

    Prosjektinformasjon

    Rådgiver: Norconsult
    Kunde: Nye Veier