Hopp til hovedinnhold

Veiutbedring Senja

Breddeutvidelser og siktutvidelser av Fv86 ved Lesbervatnet, Bøneset, Hamn, Pumpeneset og Husøy. Det er sprengning i bratt terreng med mye ur. Sjøutfyllinger med store blokker, erosjonssikring/plastring etc. Totalt ca 4,3 km

Prosjektstatus

   Sep 2021
   Jun 2023
    AF Gruppen

    Senja

    Prosjektinformasjon

    Forretningsenhet: Målselv Maskin & Transport AS
    Kunde: Troms og Finnmark Fylkeskommune