Hopp til hovedinnhold

Ytre perimeter ved Evenes flystasjon

Nye Evenes flystasjon skal bli en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly. Målselv Maskin & Transport bygger gjerder rundt anlegget.

Prosjektstatus

   Sep 2019
   Jun 2021

   Bygger gjerde, porter og veier

   Målselv Maskin & Transport bygger ytre perimeter ved Evenes flystasjon. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg. Kontrakten har en verdi på MNOK 136 eks MVA.

    AF Gruppen

    Evenes flystasjon

    Base for kampfly

    Mens hovedbasen for de nye F-35 kampflyene bygges på Ørland i Trøndelag, utvikles Evenes flystasjon i Nordland til å bli en fremskutt base for nye kampfly og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A. 

    Avtalen MMT har inngått med Forsvarsbygg er en hovedentreprise. Prosjektet gjennomføres på militært område og er underlagt betydelige sikkerhetsrestriksjoner.

    Entreprisen omfatter hovedsakelig:

    • 12 km riving av eksisterende gjerde
    • 12 km kjørevei
    • 12 km gjerde med 5-6 porter og tilhørende infrastruktur
    • 3 km indre perimeter med tre kjøreporter og tilhørende infrastruktur

    Arbeidene var ferdigstilt sommeren 2021.

    Prosjektinformasjon

    Forretningsenhet: Målselv Maskin & Transport AS