Hopp til hovedinnhold
Rustad skole

Rustad Skole

AF Gruppen bygger ny skole og flerbrukshall for Ås kommune.

Prosjektstatus

   Jun 2017
   Jul 2019

   Om prosjektet

   Nye Rustad skole blir en moderne, 4-parallell barneskole med flerbrukshall.

   • MNOK 224

    Kontraktssum

   • 11 718 m2

    Areal

   • 790

    Elever

   • 20 000 m2

    Utomhus arealer

   AF Gruppen

   Drottveien 20, 1430 Ås

   Utviklingen i området

   Rustad skole har til nå vært en 2-parallell barneskole. Området er i vekst og tilflytningen har ført til at det er behov for en 4-parallell skole. Follobanen, og et nytt og større universitet, vil forsette å gi ringvirkninger i fremtiden som utvilsomt vil berøre kommunen og dens innbyggere.  

   Nye Rustad skole blir en 4-parallell barneskole for inntil 790 elever og 100 ansatte. Prosjektet omfatter riving av den gamle skolen og fjerning av all gammel bygningsmasse. Den nye skolen skal settes opp på den eksisterende skoletomta.

   I tillegg til skolebygget skal det etableres en flerbrukshall som blir delvis nedsenket i terrenget. Over flerbrukshallen blir det plassert en 2. etasje for skolebygget. 

   Skolen med flerbrukshall kommer på et samlet brutto bygningsareal på 11 718 m2 i tillegg skal det opparbeides et utomhus areal på ca 20 000 m2 og anlegges nytt veianlegg og parkeringsplasser. Bærekonstruksjonen er stål og betong, mens det utvendig blir trekledning

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Næringsbygg
   Forretningsenhet: AF Bygg Østfold
   Arkitekt: PLUS Arkitekter
   Rådgiver: Rambøll, Sweco, Inhouse Tech
   Kunde: Ås kommune
   Entrepriseform: Totalentreprise