Hopp til hovedinnhold

Støren verksted

På Støren i Trøndelag bygger AF Bygg Oslo togverksted for Bane NOR Eiendom.

Prosjektstatus

  Sep 2020
  Mar 2022

  Nye tog

  Togverkstedet på Støren skal betjene de nye hybridtogene som skal settes i trafikk i Trøndelag.

   AF Gruppen

   Støren

   Jernbanen moderniseres

   Bane NORs nye verksted på Støren utgjør en del av en omfattende satsing på jernbanen i Trøndelag. I løpet av en femårsperiode skal det investeres 5,5 milliarder kroner. Dette omfatter blant annet delvis elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, 14 nye tog, nye plattformer og parkeringsplasser for togene.

   Det nye bygget vil romme verksted og vaskehall. Det blir også administrasjonsbygg, teknisk bygg og lager. AFs datterselskap HTB AS i Bergen leverer råbygget.

   Anlegget blir 7500 kvadratmeter stort og skal stå ferdig 2. kvartal 2022. Kontraktssummen er 286 millioner kroner eksklusiv moms.

   AF har tidligere stått for oppføringen av Sundland verksted i Drammen og Kvaleberg verksted i Stavanger.

   • Våren 2021 nærmer grunn- og betongarbeidet seg siste fase, og stålmontasjen til HTB er godt i gang. Foto: Peter Frenning
   • Verkstedet er utstyrt med avanserte systemer for å løfte togene. Et tjuetalls laserstyrte, skinnegående løftebukker posisjonerer seg i tråd med hvilken togtype som skal løftes, og inntil 280 tonn med tog kan heves 1,7 meter over bakken i løpet av et par minutter. Foto: Stig Andre Egilsønn Snoen
   • Løftesystemene testes i august 2022. Foto: Stig Andre Egilsønn Snoen

   Prosjektinformasjon

   Kunde: Bane NOR Eiendom
   Entreprenør: