Hopp til hovedinnhold

Bjørneparken kjøpesenter

Kjøpesenteret i Flå henter nå varme og kjøling fra brønnpark ned på 330 meters dybde.

Prosjektstatus

   Oct 2009
   Oct 2010

   Om prosjektet

   AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført forprosjekt, prosjektering og gjennomføring som totalentreprise ved Bjørneparken kjøpesenter i Flå. Det er installert en totaleffekt på 1300 kW varme, 425 kW kjøling i energisentralen som ligger i det ene hjørnet av kjøpesenteret.

   • MNOK 11

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Bjørneparken Kjøpesenter, Flå, Norge

   Skaper overskuddsvarme til vinteren

   Prosjektet ble startet i 2009, og omfatter varme og kjøling til Bjørneparken kjøpesenter og hotell, samt varme til lokal skole og eldrehjem (Flå skole og Flåheimen) .

   Energiproduksjonen baserer seg på varmepumpe med energiopptak fra 22 brønner. Brønnene er opp mot  330 meter dype, og det er boret totalt 6600 meter.

   AF Gruppens design tillater å reversere prosessen i varmepumpen slik at det i sommerhalvåret dumpes overskuddsvarme ned i i brønnene. Slik oppnås et energilager som igjen benyttes vinterstid til oppvarming.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Energieffektivisering
   Forretningsenhet: AF Energi & Miljøteknikk
   Kunde: Follo fjernvarme
   Entrepriseform: Totalteknisk entreprise