Hopp til hovedinnhold

Energisparekontrakt (EPC) i Avinor

Avinor har en målsetting om 30 prosent reduksjon av totalt energibruk innen 2020. AF Energi garanterer for energisparingstiltak som foreslås for Avinor.

Prosjektstatus

   Feb 2011
   Dec 2020

   Om prosjektet

   Tett samarbeid med Avinor gjør at AF kan identifisere muligheter, tilrettelegge og gjennomføre tiltak som vil bidra til lønnsom energibesparelse for selskapets lufthavner.

   • 15

    lufthavner

   Vesentlig og langsiktig reduksjon av energi

   AF benytter sitt tverrfaglige kompetansemiljø innen effektiv energibruk, slik at Avinor oppnår en vesentlig og langsiktig reduksjon av energi og energikostnader ved sine lufthavner. Avtalen skal gi lønnsomhet for Avinor, AF - og ikke minst for miljøet. 

   Kontraktsmodellen (EPC) består av tre faser: Analyse-, gjennomførings- og sparingsgarantifasen. Gjennom å analusere byggmassene på lufthavne til Avinor får AF en helhetlig forståelse for energidriverere, formål og bruk, samt planlagte og nødvendige oppgraderingsbehov. Deretter foreslås skreddersydde tiltak der AF garanterer for energisparelsen knyttet til tiltakene.

   AF har ansvar for hele prosjekt, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen, og garanterer besparelse og lønnsomhet i inntil åtte år. Avtalen omfatter totalt 15 lufthavner.

   Avinor har en målsetting om 30 % reduksjon av totalt energiforbruk. AFs tilbud var det mest fordelaktige basert på tildelingskriteriene lønnsomhet, kompetanse og erfaring, organisering og fremdrift.
   Rune Roger Johansen, eiendomssjef i Avinor

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Energieffektivisering
   Kunde: Avinor AS
   Entreprenør: