Hopp til hovedinnhold
null

Energisparekontrakt (EPC) i Finnmark

AF Energi & Miljøteknikk har blitt tildelt EPC-kontrakt i Finnmark for å planlegge og gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

Prosjektstatus

Aug 2017
Oct 2021

Om prosjektet

Finnmark Fylkeskommune har inngått en avtale om EPC med AF Energi & Miljøteknikk, for bygningsmassen på ca 90.000 kvm garanterer AF Energi & Miljøteknikk for en energireduksjon på 34%.

 • 39,8 MNOK

  Kontraktssum

 • 34%

  Energireduksjon samlet for valgt portefølje

AF Gruppen

Finnmark

Spredt bygningmasse

Finnmark fylkeskommune er det største fylket i Norge og det er god geografisk spredning mellom byggene det skal gjennomføres tiltak på. Fra Kirkenes, den lokasjonen som er lengst øst, til Alta som er lengst vest er det ca. 460 km i bil. I hele prosjektetet er inkludert 16 bygg.

Tiltakene som utføres er blant annet:

 • Varmepumper som henter energi fra energibrønner
 • Skifte av belysning til energieffektive LED-lamper
 • Isolering av rørkomponenter
 • Utskiftning av vinduer
 • Optimalisering av energiflyt i ventilasjon og varmeanlegg
 • Gjenvinning av varme

De 80 tiltakene som er valgt vil bli gjennomført i en periode på litt over ett år og oppfølgningsfasen starter i løpet av høsten 2019. Da vil det bli fulgt opp at AF Energi & Miljøteknikk leverer på garantien om 34% energireduksjon.

Om EPC-kontrakt

Entreprenøren står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgningsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Formålet med en EPC-kontrakt er å oppnå en vesentlig, langsiktig og kostnadseffektiv reduksjon av energibruk og energikostnader i bygningsmassen. I arbeidet med dette skal det ikke gå på bekostning av inneklima, føre til økt klimagassutslipp eller få andre negative miljøkonsekvenser.

I en EPC-kontrakt er det en sparegaranti på  90% av verdiene og ved mangel på oppfyllelse av dette skal energientreprenøren dekke deler av underprestasjonen. Ved oppfyllelse av beregnet verdier + 10% så deles besparelsene mellom energientreprenør og oppdragsgiver.

 • I gartneriet på Tana VGS skal det monteres en varmepumpe
 • På Fylkesbiblioteket i Vadsø er belysningen byttet med mer energieffektive LED-lamper
 • Brønnboring i Vardø

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: EPC
Kunde: Finnmark Fylkeskommune
Entrepriseform: Totalentreprise