Hopp til hovedinnhold
Ringebu Kommune

Energisparekontrakt i Ringebu Kommune

Som et viktig mål i miljø- og klimaplanen i Ringebu Kommune vedtok de å gjennomføre en energisparekontrakt, AF Energi ble valgt som leverandør og tar sikte på å redusere energiforbruk med 30% i gjennomsnitt.

Prosjektstatus

  Jun 2015
  Apr 2023

  Om prosjektet

  En EPC-kontrakt sikrer en gjennomføring av mange energitiltak over en prosjektperiode på 1-2 år. Etter gjennomføringsfasen vil energiforbruk og avtalte kostnadsreduksjoner følges opp i garantitiden.

  • MNOK 32

   Kontraktssum

  • 32%

   Årlig besparelse

  AF Gruppen

  Ringebu kommune

  EPC som et tiltak for å nå mål i miljø- og klimaplan

  Ringebu kommune har jobbet med klima- og miljøarbeid over tid og deltar også aktivt i gjennomføringen av EPC-prosjektet. Byggherre og driftspersonell ønsker å lære seg nytt utstyr og viser interesse for de tiltakene AF Energi gjennomfører i Ringebu.

  Det er rundt 20 bygg som er analysert i detalj og blant tiltakene som er valgt er f.eks.; varmepumpe med grunnvarme, ventilasjonsoppgraderinger og fullstendig etablering av SD-anlegg. Utover dette er det også en rekke små tiltak. Utover de tekniske oppgraderingene er det også gjennomført en del bygningstekniske tiltak.

  Småfakta

  • 2,5

   GWh

   Besparelse per år

  • 120

   tiltak

   gjennomføres i Ringebu kommune

  • 2,2

   MNOK

   Besparelse per år

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Energieffektivisering
  Kunde: Ringebu kommune
  Entrepriseform: Totalentreprise
  Entreprenør: