Hopp til hovedinnhold

Energy Performance Contracting (EPC) Skjervøy Kommune

I desember 2016 ferdigstilte AF et energispareprosjekt i Skjervøy Kommune.

Prosjektstatus

   Jul 2014
   Dec 2016

   Om prosjektet

   EPC (Energy Performance Contracting) er den mest kostnadseffektive og raskeste måten å øke sikkerheten i energiforsyningen (EU 20-20-20) og som effektivt bidrar i å redusere klimagassutslipp.

   • MNOK 17

    Kontraktssum

   • MNOK 1,3

    Årlig besparelse

   AF Gruppen

   Skjervøy

   Garanti for innsparing og modernisering av gamle anlegg

   Skjervøy kommunes tekniske anlegg var preget av begrensede driftsfunksjoner, lav temperaturgjenvinningsgrad på ventilasjonsaggregater, vedlikeholdsetterslep og lite effektive energikilder.

   I prosjektet har AF Energi blant annet gjennomført omfattende ombygginger av ventilasjonsaggregatenes kanalnett, for å muliggjøre gjenvinning av energi som tidligere gikk tapt til omgivelsene.

   EPC-prosjektet er preget av tverrfaglighet og skreddersøm, eksempelvis er varmefordelingsstokken før montasje, prefabrikkert i Litauen, før denne ble demontert og fraktet til Skjervøy for montasje.

   Gjennom den web-baserte sentrale driftskontrollen er samtlige justeringsparametre gjennomgått og optimalisert for optimal drift. I fase 3 av følges dette opp kontinuerlig.

   Støtte fra Enova

   I forbindelse med energisparekontrakten ble det søkt om støtte fra Enova for å iverksette tiltak og kommunen fikk tildelt 1,3 millioner kroner. Tiltakene som ble gjennomført er:

   • Bygningsmessige utbedringer
   • Sentral driftskontroll med omfattende driftsoptimalisering
   • Temperaturgjenvinning av avtrekksluft
   • Behovsstyrt ventilasjon
   • Felles varmeløsning for barne- og ungdomsskole med opptak i energibrønner

   Beregnet årlig besparelse for kommunen er på ca. 1,3 millioner kroner.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Energieffektivisering
   Kunde: Skjervøy Kommune
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: