Hopp til hovedinnhold

Energisparekontrakt i Aurskog-Høland kommune

AF Energi utfører energitiltak i Aurskog-Høland kommune som gir en årlig energireduksjon på 2,8 GWh

Prosjektstatus

   Jul 2021
   Dec 2024

   EPC (Energy Performance Contracting) er en energisparekontrakt der AF Energi garanterer konkrete fremtidige besparelser gjennom energieffektiviserende tiltak. Kontrakten med Aurskog-Høland kommune omfatter 117 energieffektiviserende tiltak i 22 kommunale bygg, deriblant desentralisert ventilasjon, noe som vil bedre både energibruk og inneklima.

   • MNOK 23,7

    Kontraktssum

   • 2,8 GWh

    Årlig besparelse

   AF Gruppen

   Aurskog-Høland

   Stor variasjon i tiltak

   Prosjektets 117 tiltak fordeles på barnehager, skoler, sykehjem, og andre kommunale bygg. Disse består av store og mindre tiltak med formål om energireduksjon og vedlikeholdsoppgradering av byggene. VVS-tiltakene omfatter utskifting av belysning, oppgradering av ventilasjonsanlegg, optimalisering av drift og installasjon av varmepumper. I tillegg ble det installert nytt toppsystem for overvåking av energiforbruket til byggene.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Energieffektivisering
   Entreprenør: