Hopp til hovedinnhold

Energisparekontrakt i Aurskog-Høland kommune

AF Energi utfører energitiltak i Aurskog-Høland kommune som skal gi en energireduksjon på 2,8 GWh i året.

EPC (Energy Performance Contracting) er en energisparekontrakt der entreprenøren garanterer konkrete fremtidige besparelser gjennom energieffektiviserende tiltak. Kontrakten omfatter 170 energieffektiviserende tiltak i 25 kommunale bygg, deriblant desentralisert ventilasjon, noe som vil bedre både energibruk og inneklima.

  • MNOK 23,7

    Kontraktssum

  • 2,8 GWh

    Årlig besparelse

AF Gruppen

Aurskog-Høland

Stor variasjon i tiltak

Prosjektets 170 tiltak fordeles på barnehager, skoler, sykehjem, og andre kommunale bygg. Disse består av store og mindre tiltak med formål om energireduksjon og vedlikeholdsoppgradering av byggene. VVS-tiltakene omfatter utskifting av belysning, oppgradering av ventilasjonsanlegg, optimalisering av drift og installasjon av varmepumper. I tillegg ble det installert nytt toppsystem for overvåking av energiforbruket til byggene.

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: Energieffektivisering
Entreprenør: