Hopp til hovedinnhold

Lindhøy Energisentral

Når nye Lindhøy oppvekstsenter åpner dørene ved nyttår 2018, blir det med en flunkende ny energisentral.

Prosjektstatus

   Jun 2017
   Nov 2017

   Om prosjektet

   Prosjektet omfatter energisentral med fem varmepumper på ca. 370kW totalt, elkjel 600kW og brønnpark med over 30 brønner på 300m. Parkeringsplassen, utomhusområdet rundt og VA anlegget er også med i AFs leveranse. Her etableres ladestasjoner for elbiler og et stort fordrøyningsbasseng for overvann.

   • MNOK 20

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Hallveien 3, Tjøme, Norge

   Prosjektinformasjon

   Energisentralen er prefabrikert og kom til Tjøme i 3 moduler. Fra energisentralen distribueres varme til skolen, idrettshallen og den nye barnehagen. I tillegg forsynes barnehagen og det ene skolebygget med frikjøling fra brønnparken. Prosjektet er pågående frem til 1.november, men vil også ha prøvedrift. 

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Lokal energiforsyning
   Kunde: Tjøme Kommune
   Entreprenør: