Hopp til hovedinnhold
RATIO arkitekter/ MIR

Livsvitenskapsbygget

AF Gruppen er med på å bygge det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Prosjektstatus

   Jan 2019
   Oct 2024

   Om prosjektet

   AF Gruppen har entreprisen på rørarbeider på Livsvitenskapsbygget. Entreprisen er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring.

   • MNOK 790

    Kontraktssum

   • 66 700 m2

    Areal

   AF Gruppen

   Gaustadbekkdalen nord, Oslo

   Norges største universitetsbygg

   Livsvitenskapsbygget er det største universitetsbygget i Norge og er en del av Universitetet i Oslo. Bygget på 66.700 kvadratmeter er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag 7 milliarder kroner inkludert brukerutstyr. 

   Bygget skal bidra til:

   • Utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø
   • Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv som skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft.
   • Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen.
   • Sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

   Det nye bygget på Gaustad i Oslo skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent, som er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. 

   Selve entreprisen skal deles inn i to faser, hvor første fase er en samspillsentreprise hvor målet er å ende inn i en utførelseskontrakt. Formålet med samspillprosessen er å benytte entreprenørens kompetanse i integrert samspill med andre entreprenører, byggherren og prosjekterende til det beste for prosjektet. 

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Energi - totaltekniske entrepriser
   Kunde: Statsbygg
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: