Hopp til hovedinnhold

Riving av Haukeli kraftverk

I 45 graders helling ble 200 tonn stål og store betongkonstruksjoner fjernet fra fjellsiden på Haukeli ved hjelp av helikopter og fjernstyrte rivemaskiner.

Prosjektstatus

   Jul 2013
   Oct 2013

   Om prosjektet

   Kraftverket på Haukeli ble bygget i 1965 og leverte i mange år anleggskraft til Tokkeverkene. I august 2013 rev AF den gamle kraftstasjonen med blant annet hjelp fra fjernstyrte maskiner og helikopter.

   • MNOK 3

    Kontraktssum

   • En fjernstyrt rivemaskin knuste betong i fjellsiden

   AF Gruppen

   Haukeli Kraftstasjon, Edland

   Rivemetode

   Det ble fjernet 200 tonn stål fra fjellsiden i tillegg til de store betongkonstruksjonene som sikret rørgaten. Kraftverksbygningen ble også revet. Gamle vannrør ble brent av og delene ble fløyet ut med helikopter. Det var umulig å benytte vanlige rivemaskiner i den bratte fjellsiden, så hjelp fra fjernstyrte maskiner var avgjørende. 

   Ikke for den med høydeskrekk

   Gamle Haukeli kraftstasjon leverte en årsproduksjon på 5 GWh. Reguleringsmagasinet var Langeidvatn, 830 meter over havet. Rørgaten var 500 meter lang og hadde et fall på over 265 høydemeter. Hellingen fra magasinet ned mot kraftstasjon var 45 grader på det bratteste. Jobben ble i sin tid omtalt som Norges bratteste riveoppdrag. 

   • Rørgaten og betongkonstruksjonene i fjellsiden som ble revet
   • Fjernstyrt rivemaskin
    Arbeidsleder Geir Olav Ekre med den fjernstyrte rivemaskinen som knuste betongkonstruksjonene i fjellsiden
   • Klart for helikopterløft
    Frontrunnerne Stein Arild Breivik (foran) og Jens Gardsteig klargjør ferdigkappede rørdeler for helikopterløft.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom
   Kunde: Skanska Norge AS
   Entrepriseform: Totalunderentreprise