Hopp til hovedinnhold
null

Bispelokket

AF gjennomførte oppdraget med riving av den ikoniske "trafikkmaskinen" Bispelokket, med ramper og Nylandsveien bru.

Prosjektstatus

   Sep 2011
   Jul 2013

   Om prosjektet

   Prosjektet var delt opp i to faser for å ivareta trafikkavviklingen i området rundt Oslo S og operaen. I første fase ble noen av påkjøringsrampene og den ene delen av Nylandsveien bru revet. Nylandsveien bru ble saget i deler og løftet ut med mobilkran. Fase to konsentrerte seg om rivingen av selve Bispelokket, gjennom mer tradisjonell riving med maskin.

   • MNOK 20

    Kontraktssum

   • Deler av arbeidene ble utført på nattestid for å ivareta uforstyrret trafikkavvikling på Oslo S

   AF Gruppen

   Rivearbeider i Oslo-gryta

   Første fase gikk ut på å rive ¾ av Bispelokket og 3 av 4 ramper. Disse arbeidene ble utført ved hjelp av gravemaskiner fra 30 – 70 tonn. Det var under hele perioden trafikk tett inntil rivesnittene, og mye aktivitet inne på anleggsområdet.

   Fra nord kommer Nylandsveien bru inn på Bispelokket. Nylandsveien bru går over sporområdet på Oslo S og den delen av bruen måtte forsiktig demonteres ved hjelp av mobilkran og betongsaging. Disse arbeidene måtte daglig koordineres med Jernbaneverket og arbeidene ble utført på natt for å ivareta uforstyrret trafikkavvikling på Oslo S.

   Det var et vindu på 2-5 timer hver natt til å løfte. Det var omfattende planlegging/prosjektering med tanke på konstruksjonens stabilitet og prosjektets HMS gjennom hele prosjektet.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom
   Kunde: Skanska Norge AS
   Entrepriseform: Underentreprise