Hopp til hovedinnhold

Bispelokket

AF gjennomførte oppdraget med riving av den ikoniske "trafikkmaskinen" Bispelokket, med ramper og Nylandsveien bru.

Prosjektstatus

   Sep 2011
   Jul 2013

   Om prosjektet

   Prosjektet var delt opp i to faser for å ivareta trafikkavviklingen i området rundt Oslo S og operaen. I første fase ble noen av påkjøringsrampene og den ene delen av Nylandsveien bru revet. Nylandsveien bru ble saget i deler og løftet ut med mobilkran. Fase to konsentrerte seg om rivingen av selve Bispelokket, gjennom mer tradisjonell riving med maskin.

   • MNOK 20

    Kontraktssum

   • Deler av arbeidene ble utført på nattestid for å ivareta uforstyrret trafikkavvikling på Oslo S

   AF Gruppen

   Rivearbeider i Oslo-gryta

   Første fase gikk ut på å rive ¾ av Bispelokket og 3 av 4 ramper. Disse arbeidene ble utført ved hjelp av gravemaskiner fra 30 – 70 tonn. Det var under hele perioden trafikk tett inntil rivesnittene, og mye aktivitet inne på anleggsområdet.

   Fra nord kommer Nylandsveien bru inn på Bispelokket. Nylandsveien bru går over sporområdet på Oslo S og den delen av bruen måtte forsiktig demonteres ved hjelp av mobilkran og betongsaging. Disse arbeidene måtte daglig koordineres med Jernbaneverket og arbeidene ble utført på natt for å ivareta uforstyrret trafikkavvikling på Oslo S.

   Det var et vindu på 2-5 timer hver natt til å løfte. Det var omfattende planlegging/prosjektering med tanke på konstruksjonens stabilitet og prosjektets HMS gjennom hele prosjektet.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Skanska Norge AS
   Entrepriseform: Underentreprise