Hopp til hovedinnhold

Nes Miljøpark

AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning etablerer den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Målet er å gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi.

Om prosjektet

Miljøparken vil bli det første anlegget av sitt slag på Østlandet. Metoden og teknologien er utviklet av AF gjennom flere år og benyttes på Rimol Miljøpark i Trondheim.

  • Teknologien bidrar i dag med gjenvinning av inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

AF Gruppen

Esval Miljøpark KF, Vormsund, Norge

Løser flere miljøutfordringer

Nes Miljøpark (tidligere Esval Miljøpark) ligger i Nes kommune. Miljøparken er under etablering og vil drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning. Miljøparken eies av AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning gjennom et felles selskap, Nes Miljøpark.

Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring. 

 

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: Miljøparker
Forretningsenhet: AF Decom AS