Hopp til hovedinnhold

Plastfabrikk på Ineos, Bamble

Ved Ineos' fabrikkområde på Rønningen i Bamble kommune ble det utført riving av plastfabrikk, mens tilstøtende fabrikker og anlegg var i full drift.

Prosjektstatus

   Nov 2009
   Nov 2010

   Siden 1977 er det produsert plastråvarer til industri og forbruksvarer ved INEOS’ fabrikker i Bamble kommune. I 2008 ble produksjonen av produktet polypropylen stoppet på grunn av nedgang i økonomien. Økt etterspørsel på verdensmarkedet førte til at deler av fabrikken og produksjonsutstyret noen år senere kunne flyttes og få nytt liv i utlandet. AF bistod med hjelp til utløfting av utstyr og riving av bygningskonstruksjoner.

   • 98 %

    Sorteringsgrad i prosjektet

   AF Gruppen

   Bamble, Norge

   Rivemetode

   Før demonteringen av utstyret ble påbegynt bistod AF med omlegging av infrastruktur og utløfting av utstyr. AF gjennomførte deretter riving av bygningskonstruksjoner. Reaktortårnet på 50 meters høyde samt heissjakt på 40 meter ble felt ved bruk av eksplosiver. I tillegg til helriving av PEH-fabrikken, ble alt prosessutstyr fjernet i tilliggende extruderbygg, og fødesilostruktur på taket ble løftet ned og klippet opp med maskiner. Totalt 9 000 tonn med bærende betongkonstruksjoner ble fjernet.

   Omfattende avfallshåndtering

   Arbeidet ble utført med meget gode HMS-resultater. Byggherre bidro med eget personell i prosjektorganisasjonen, blant annet for tømming og klargjøring av anlegget med hensyn til gass og prosesskjemikalier. Det ble levert nærmere 1 900 tonn metaller, deriblant flere spesielle kvaliteter som palladium og inconel. Mer enn seks tonn spesialavfall ble levert til destruksjon.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Ineos Bamble AS
   Entrepriseform: Totalentreprise